11 เม.ย. 2557
2,481 ครั้ง

ทั่วไทยมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงเพิ่มขึ้น

บริเวณความกดอากาศสูงได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนกลางแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงทะเลจีนใต้ในวันนี้ (11 เม.ย.57) ทำให้ลมตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยในช่วงวันที่ 11-16 เมษายน 2557 ประกอบกับ จะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือในช่วงวันที่ 14-15 เมษายน 2557 ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเพิ่มขึ้น ขอให้ประชาชนยังคงต้องระวังอันตรายจากลักษณะอากาศดังกล่าว ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่ และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วย  สำหรับ หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมช่องแคบมะละกา ทำให้ภาคใต้ฝั่งอันดามันยังมีฝนหนาแน่นในระยะนี้ 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ