30 ก.ย. 2562
1,248 ครั้ง

GC ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม 'U ปรับ โลกเปลี่ยน' ชูแนวคิดใช้ชีวิตแบบ 'Circular Living'

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา- ท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร Circular ICON  จัดโครงการ ‘U ปรับ โลกเปลี่ยน’ เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมค้นหาคำตอบ ‘Circular Living’ ณ ห้องประชุม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณโสมรสา พงษศ์เพิ่มพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวถึงโครงการ U ปรับ โลกเปลี่ยนว่า GC เราส่งเสริมและมุ่งเน้นการกระตุนจิตสำนึกของผู้คนในการนำแนวคิด Circular Econommy มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่าด้วยการนำมาใช้ซ้ำ การรีไซเคิลหรือการอัพไซเคิลและเพิ่มคุณค่าตัวด้วยความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบและนวัตกรรมทางด้านวัสดุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ีมูลค่าเพิ่มเช่นกัน อาทิ สินค้าแฟชั่น ของตกแต่งบ้าน นำไปสู่การสร้างสรรค์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้โครงการ U ปรับ โลกเปลี่ยนในปีนี้จะเริ่มกันที่ 10 มหาวิทยาลัย ดังนี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยหอการค้า, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (รังสิต) , มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จุดมุ่งหมายของ Circular Living สอดคล้องกับหลัก Circular Econommy คือลดการเกิดขยะและของเสีย ลดการใช้ทรัพยากรถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากร (Resource Revolution) เพื่อคงไว้คุณโสมรสา พงษศ์เพิ่มพฤกษ์

ท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนา และ นุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา  คู่รัก Circular ICON กล่าวว่า ‘โครงการ U ปรับ โลกเปลี่ยน’ เป็นโครงการที่เราได้ร่วมกับทาง GC ซึ่ง GC ได้ให้โอกาสพวกเราให้มาอธิบายเรื่อง Circular Living ให้เป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ด้วยเห็นว่าความร่วมมือ จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้ชุมชน สังคม ผสมผสานนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และช่วยในการรักษาและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่และยั่งยืน

"พลาสติกไม่ใช้ผู้ร้าย แต่มนุษย์ต่างหากที่เป็นผู้กระทำให้เกิดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมโดยมลพิษในสิ่งแวดล้อมและปัญหาขยะเป็นจากการขาดจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ "ท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนา และ นุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา

ทางด้าน  ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านกลยุทธิ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้จัดกิจกรรม ‘U ปรับ โลกเปลี่ยน’ เพื่อให้  นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา- ท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ที่ถือว่าเป็น Circular ICON ของคนรักษ์โลก เพื่อที่จะมาแชร์ไอเดียและมาบอกเล่าประสบการณ์จริงในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เราสามารถใช้ไลฟ์สไตล์ในการรักษ์โลกได้หลายวิธี อาทิ การพกขวดน้ำ เพื่อลดจำนวดขยะพลาสติก หรือการเลือกซื้อสินค้าก็จะเลือกฉลากที่ติดสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยเราก็จะเป็นแรงขับเคลื่อน ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นผู้ผลิตให้หันมาผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

" ทั้งนี้ โครงการ U ปรับ โลกเปลี่ยน เป็นโครงการที่ดีมาก เป็นการสื่อสารและเป็นการทำความเข้าใจสร้างความตระหนักให้กับนิสิต โดยที่อาจจะมีการอธิบายและสื่อสารด้วยการเห็นICON ที่นำไปใช้ในชีวิตจริงและนำมาบอกเล่า"  ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง

ในส่วนของนิสิต ชั้นปีที่ 1 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ร่วมบอกเล่าหลังเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ‘U ปรับ โลกเปลี่ยน’  เผยว่า โครงกล่าวดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีมากๆ ซึ่งจากการร่วมฟังบรรยายและร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทาง Circular Living จาก Circular ICON  นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา- ท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ทำให้รู้ถึงแนวคิด รวมไปถึงปัญหาขยะพลาสติกในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเรารับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เราจึงต้องเริ่มต้นที่ตัวเราและเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เล็กๆ  ที่เราสามารถทำได้ อาทิ ใช้ปิ่นโต ไปซื้ออาหาร เพื่อลดจำนวนกล่องโฟม , การพกถุงผ้าไปเพื่อลดจำนวนถุงพลาสติก เป็นต้น

'ทั้งนี้ด้วยตนเองเป็นนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม จึงขอฝากถึงคนรุ่นใหม่ ช่วยกันลดจำนวนขยะพลาสติกและหันมาใช้ถุงผ้า เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพียงแค่เราเริ่มต้นปรับและเปลี่ยนก็เท่ากับว่าเราได้มีส่วนช่วยในการดูแลรักษาโลกนี้  ' นิสิต ชั้นปีที่ 1 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ