16 เม.ย. 2557
2,279 ครั้ง

สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชพิธีสงกรานต์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพร­ะราชกุศล ในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุลาลัยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณหอพระธาตุมณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง       

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ