08 พ.ย. 2562
22,563 ครั้ง

T Mark ลุยให้ความรู้ พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทย พาแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก ผ่านโครงการอบรมหลักสูตร NEO Exporter

Thailand Trust Mark’ (T Mark) โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าจัดบูทให้ความรู้ผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ และเตรียมความพร้อมนำสินค้าแบรนด์ไทยเข้าสู่ตลาดสากล พร้อมแนะเคล็ดลับเพิ่มโอกาสการขอรับตราสัญลักษณ์ T Mark ผ่านโครงการอบรมหลักสูตร
NEO Exporter โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องอัญชัน ชั้น 24 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

สำหรับการเข้าร่วมจัดตั้งบูทในครั้งนี้ T Mark จัดเต็มให้ความรู้ผู้ประกอบการไทย เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ T Mark ช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเป้าหมายของโครงการให้มากขึ้น พร้อมแนะเทคนิคในการเพิ่มโอกาสการรับตราสัญลักษณ์ T Mark เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ประกอบการไทย เตรียมพร้อมส่องออกสินค้าไทยไปด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่บริการให้คำปรึกษาและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณาของโครงการ T Mark แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ

 

 

นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเพิ่มศักยภาพด้านการส่งออกให้สินค้าและบริการของตนเอง โดย T Mark คือตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงคุณภาพของสินค้า ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมระดับโลกรวมไปถึงมีความรับผิดชอบด้านแรงงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเมื่อเห็นตราสัญลักษณ์ T Mark ผู้ซื้อสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพที่ประเทศไทยคัดสรรมาให้ โดย T Mark ก่อตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มในมิติต่าง ๆ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ทั่วโลกมั่นใจ

 

สำหรับโครงการอบรมหลักสูตร NEO Exporter โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)  เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง เพื่อบ่มเพาะ พร้อมต่อยอด Business Matching ให้กับผู้ประกอบการไทยที่สนใจด้านการส่งออกสินค้า วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการส่งออก ตลอดหลักสูตรผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ครบทุกมิติด้านการทำธุรกิจส่งออก 

ไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นด้านการส่งออก การวางโมเดลธรุกิจเพื่อการส่งออก กลยุทธ์การจัดการเพื่อสร้างยอดขาย เทคนิคการบริหารต้นทุนและงบประมาณสำหรับผู้ประกอบการส่งออก รวมถึงการสร้างมาตรฐานสินค้าและการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา และช่วงท้ายของการอบรมผู้ประกอบการจะต้องนำเสนอโมเดลธุรกิจเพื่อการส่งออกต่อคณะกรรมการ การันตีผู้ที่ผ่านหลักสูตรจะได้เรียนรู้การสร้างโมเดลและแผนธุรกิจเพื่อการส่งออก สิทธิ์ในการโพสต์สินค้าบน E-Platform และร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจส่งออกอีกด้วย

หลักสูตร NEO Exporter ถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจด้านการส่งออก และยิ่งไปกว่านั้นการได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาศักยภาพด้านส่งออก เพื่อยกขีดความสามารถสู่ความเป็นเลิศในตลาดโลก เรียกได้ว่าเป็นส่วนสำคัญ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายตลาดสินค้าและบริการของตนเองและมั่นใจได้ว่าหากได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark จะช่วยการันตีคุณภาพและพาธุรกิจให้มีศักยภาพก้าวไกลในตลาดส่งออกมากขึ้น

 

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเพิ่มโอกาสทางการค้าและบริการ สามารถสมัครขอรับตราสัญลักษณ์ T Mark และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandtrustmark.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-507-8266

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ