15 ก.ย. 2556
11,158 ครั้ง

โปรดเกล้าฯ บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายทหารประจำปี 2556

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ รวม 831 นาย โดยน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับสนองพระบรมราชโองการ มีตำแหน่งที่สำคัญ ดังนี้ 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม 

กองบัญชาการกองทัพไทย 

- พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น เสนาธิการทหาร

กองทัพบก

- พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เสนาธิการทหารบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก
- พลเอก จิรเดช โมกขะสมิต ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก 

- พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (ผอ.ช่อง 5) เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
- พลโท ไพบูลย์ คุ้มฉายา แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 

- พลโท อักษรา เกิดผล รองเสนาธิการทหารบก เป็น เสนาธิการทหารบก
- พลโท ธีรชัย นาควานิช รองเสนาธิการทหารบก เป็น แม่ทัพภาคที่ 1
- พลตรี ชาญชัย ภู่ทอง รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น แม่ทัพภาคที่ 2 

กองทัพเรือ

- พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ
- พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ เสนาธิการทหารเรือ เป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือ
- พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็น เสนาธิการทหารเรือ

กองทัพอากาศ

- พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมปฏิบัติทางอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
- พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
- พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น เสนาธิการทหารอากาศ

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ