16 เม.ย. 2557
5,536 ครั้ง

สังเวย 248 ราย จากอุบัติเหตุในช่วง 5 วันสงกรานต์

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 15 เม.ย. ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการรณรงค์ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ พบว่า

 

เกิดอุบัติเหตุ 454 ครั้ง

ผู้เสียชีวิต 44 ราย

ผู้บาดเจ็บ 501 คน

 

ขณะที่ยอดรวม 5 วัน (11-15 เม.ย.57)

เกิดอุบัติเหตุรวม 2,481 ครั้ง (ปี 2556 เกิด 2,290 ครั้ง) เพิ่มขึ้น 191 ครั้ง ร้อยละ 8.34

ผู้เสียชีวิตรวม 248 ราย (ปี 2556 เสียชีวิต 256 ราย) ลดลง 8 ราย ร้อยละ 3.13

ผู้บาดเจ็บรวม 2,643 คน (ปี 2556 บาดเจ็บ 2,439 คน ) เพิ่มขึ้น 204 คน ร้อยละ 8.36

 

จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต(ตายเป็นศูนย์) รวม 8 จังหวัด ได้แก่

อำนาจเจริญ         ชัยนาท        เพชรบุรี

ลพบุรี                  อ่างทอง       นราธิวาส

พังงา                   ยะลา

 

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 91 ครั้ง

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 12 ราย

จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราชและเชียงใหม่ (จังหวัดละ 101 คน)

 

ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่

 เมาแล้วขับ ร้อยละ 35.46

ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 24.89

 

ขณะที่ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่

รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.40

รถปิคอัพ ร้อยละ 10.94

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ