17 เม.ย. 2557
3,432 ครั้ง

ในหลวง ให้ สมเด็จพระวันรัต เฝ้าฯถวายพระพุทธธรรมิกราชบพิตรฯ

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระวันรัต ประธานดำเนินการโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พร้อมด้วยคณะ ซึ่งประกอบด้วยพระภิกษุ และฆราวาส เฝ้า ถวาย และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าฯ ถวายพระพุทธธรรมิกราชบพิตร ภูมิพลนริศรจตุราสีติวรรษมงคล
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ