18 พ.ย. 2562
1,040 ครั้ง

เจาะตลาดท่องเที่ยวไทยในแดนมังกร ดึงนทท.จีนคุณภาพ เน้นย้ำความปลอดภัย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดคูหาประเทศไทยในงาน China International Travel Mart (CITM) 2019 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ Dianchi International Convention & Exhibition Center นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผู้บริหาร ททท. และผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงาน ให้การต้อนรับ
 
 
 
นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนถือว่าเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด  ในปีนี้คาดว่าจะมีจำนวนราว 10.5 – 11 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยจุดประสงค์ของการเข้าร่วมงาน CITM 2019 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวจีนมาเยือนประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันไทยมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ชุมชนมากขึ้นและเป็นการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่จากเดิมที่เที่ยวในเมืองยอดนิยมได้มีการขยายไปทุกภาคของประเทศ 
 
 
 
ด้านนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ ททท. กล่าวว่า       งาน China International Travel Mart (CITM) เป็นงานส่งเสริมการขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุด        ของสาธารณรัฐประชาชนจีน   มีหน่วยงานการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศต่าง ๆ ร่วมออกคูหากว่า 5,000  คูหา และผู้ซื้อ (Buyer) กว่า 6,400 ราย จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน
 
สำหรับคูหาประเทศไทยมีพื้นที่ 225 ตารางเมตร ออกแบบโดยใช้แนวคิด“Amazing Thailand  Open to the New Shades” เน้นการตกแต่งแบบไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary) โดยสามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เคาน์เตอร์ให้ข้อมูลข่าวสารและแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย  พื้นที่เจรจาธุรกิจสำหรับธุรกิจเอกชนไทย และพื้นที่สาธิตศิลปวัฒนธรรมไทย ในปีนี้ มีเอกชนไทยจำนวน 30 หน่วยงาน เข้าร่วมงาน ภายหลังงาน CITM 2019 เสร็จสิ้น ททท. ยังได้จัดงาน Post CITM Table-Top Sale  เพื่อเพิ่มโอกาสในการเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างผู้ขายกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย
 
 
 

รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ ททท. กล่าวในตอนท้ายว่า ในช่วงครึ่งปีหลัง2562สถานการณ์ตลาดนักท่องเที่ยวจีนดีขึ้นจากครึ่งปีแรก เนื่องจากช่วงกรกฎาคม – สิงหาคม เป็นการปิดภาคเรียนของจีน ซึ่งถือเป็นฤดูท่องเที่ยวของตลาดนักท่องเที่ยวจีน อีกทั้ง ในวันที่ 1-7 ตุลาคม 2562 ยังเป็นช่วงวันหยุดวันชาติจีน

โดยมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมายังประเทศไทยประมาณ 210,446 คน (+13%) สร้างรายได้ 6,209 ล้านบาท (+11%) รวมทั้ง การเปิดเส้นทางบินใหม่ในช่วงปลายปี คือ สายการบิน Spring Air เส้นทางซีอาน-กทม. เริ่มให้บริการวันที่ 1 พฤศจิกายน  2562 (1 เที่ยวบิน/สัปดาห์) และสายการบิน Air Asia เส้นทางหางโจว-เชียงราย เริ่มให้บริการ 1 ธันวาคม 2562 (7 เที่ยวบิน/สัปดาห์) ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเดินทางมายังประเทศไทยของนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น คาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนที่ 723,000 ล้านบาทในสิ้นปี 2562 อย่างแน่นอน

สำหรับ การจัดงาน CITM 2019 ในครั้งนี้คาดการณ์ว่าสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศไทยประมาณ 150 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่นของผู้ประกอบการที่เดินทางเข้าร่วมงานทั้งเมืองหลักและเมืองรอง เช่น กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ ลำพูน ตราด สุราษฎร์ธานี เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ขายมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้าร่วมงาน Post CITM 2019 สูงถึงร้อยละ 72 ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผู้ขายบางรายที่ให้ความเห็นว่าการจัดงาน PostCITM 2019 ทำให้มีโอกาสได้พบปะกับผู้ซื้อที่มีคุณภาพและมีแนวโน้มในการเป็นคู่ค้าค่อนข้างสูง สามารถเพิ่มความคุ้มค่าของเอกชนในการใช้จ่ายต่อการเข้าร่วมงานในแต่ละครั้ง และอยากให้ ททท. จัดงานรูปแบบนี้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของผู้ประกอบการชาวจีน (ผู้ซื้อ)มีความพึงพอใจต่อการได้พบปะกับผู้ขายที่ตรงกับความต้องการ ร้อยละ  90 ส่งผลให้ความพึงพอใจต่อภาพรวมการเจรจาธุรกิจสูงถึงร้อยละ 93 และทำให้ผู้ซื้อมีความพึงพอใจภาพรวมการเข้าร่วมงาน Post CITM 2019 สูงถึงร้อยละ 90 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและประสิทธิผลของการจัดงานได้เป็นอย่างดี
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ