20 เม.ย. 2557
41,543 ครั้ง

พระ ม.สงฆ์ดังโพสต์เฟซ รับปล่อยข่าวเท็จแฉ 'นาตาลีร้อยหน้า'

จากกรณีที่พระครูสมุห์ธัชพงศ์ภณ กตปุญโญ ที่อ้างว่าเป็นผู้ดูแลหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ให้ข่าวว่าพระแต่งหญิงหรือนาตาลีร้อยหน้า เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จริงแล้วพระครูสมุห์ธัชพงศ์ภณเป็นเพียงนิสิตที่มาช่วยงานของมหาวิทยาลัยและมีความขัดแย้งกับตัวนาตาลี จึงได้อ้างไปว่าเป็นผู้ดูแลและให้ข่าวไป หลังจากข่าวออกไป ได้สำนึกผิด พร้อมเข้ามาขอโทษ และจะโพสต์ข้อความขอโทษผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว

โดยเฟซบุ๊กของ พระครูสมุห์ธัชพงศ์ภณ กตปุญโญ พบข้อความขอโทษไว้ว่า

"ขอเจริญพร สื่อมวลชนทุกท่าน อาตมาภาพ พระครูสมุห์ธัชพงศ์ภณ กตปุญฺโญ ผู้นำเรื่องนาตาลี มาเผยแผ่ต่อสาธารณชน ตามข้อมูลที่เสนอไปทั้งหมดนั้น ว่า นาตาลี เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่พอทราบภายหลัง นาตาลีไม่ใช่นิสิตของมหาวิทยาลัยสงฆ์ จึงขอยุติการเสนอข่าวในเรื่องนี้ต่อไป และต้องกราบขอขมาที่ล่วงเกินพระเถระผู้ใหญ่ และพระผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านลบด้านจิตใจต่อข่าวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ และอาตมาภาพเป็นนิสิตจิตอาสาช่วยงานเรื่องการสื่อสารกับนิสิตชาวต่างประเทศที่พักในหอพักนิสิต หวังว่าจะได้รับความเมตตาอภัยจากพระสงฆ์ทั้งปวง ตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศ"

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ