27 พ.ย. 2562
1,469 ครั้ง

ภารกิจวันสุดท้าย 'พล.อ.ประยุทธ์' ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3

นายกรัฐมนตรีพอใจผลประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี และเวทีประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลี ที่จะยกระดับความร่วมมือด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ประชาชนของประเทศสมาชิก ติดตามจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
 
 
 
ภารกิจวันสุดท้ายของการประชุมอาเซียน-เกาหลี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการประชุมระดับผู้นำครั้งแรก โดยมีผู้นำไทย-เกาหลี เป็นประธาน และมีผู้นำกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ร่วมประชุม 
 
 
ไทยได้ขอบคุณที่เกาหลีให้ความสำคัญต่ออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตามนโยบาย New Southern Policy ถือเป็นโอกาสยกระดับความร่วมมือสู่ระดับสูงสุด ทบทวนความร่วมมือต่าง ๆ ภายใต้ปฏิญญาแม่น้ำโขง -แม่น้ำฮัน ที่ที่ประชุมได้ให้การรับรอง และหารือแนวทางในการขับเคลื่อนความร่วมมือในอนาคต
 
 
ผู้นำไทยและเกาหลี ได้ร่วมแถลงผลการประชุม โดยพลเอกประยุทธ์ชื่นชมความมุ่งมั่นและชัดเจนของเกาหลี ที่ผลักดันกรอบความร่วมมือให้สอดคล้องกับ ACMECS มากยิ่งขึ้น ทั้งขอบคุณเกาหลีซึ่งเป็นประเทศแรกที่พิจารณาประกาศสนับสนุนเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในกองทุนเพื่อการพัฒนาของ ACMECS
 
 
นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ไทยพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี และเสนอให้ประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่ทันสมัยของเกาหลี ในการพยากรณ์สภาวะน้ำท่วมและภัยแล้งในระยะยาว เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในอนุภูมิภาคอย่างยั่งยืน
 
 
นอกจากนี้ ได้ย้ำถึงการให้ความสำคัญต่อการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ ความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค และจะยึดมั่นตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและพันธกรณี ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ เพราะมีความสำคัญต่อเสถียรภาพ ความมั่นคงของภูมิภาคและของโลก
 
 
นายกรัฐมนตรีพอใจความสำเร็จของการประชุม 2 เวที ทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลี และการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-เกาหลี ที่จะยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้น และพัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์ของประเทศสมาชิก
 
 
หลังเสร็จสิ้นการประชุม เกาหลีได้มอบเก้าอี้ที่ผู้นำใช้นั่งประชุม ที่จัดทำให้เฉพาะผู้นำที่เข้าร่วมประชุม โดยด้านหลังมีตัวอักษรระบุชัดว่าเป็นของผู้นำประเทศใด ให้เป็นที่ระลึกด้วย
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ