28 พ.ย. 2562
1,192 ครั้ง

สภาอลเวง! วิปร่วมรัฐบาลประท้วงนับโหวตตั้งกมธ.ตรวจม.44 ใหม่ ปิยบุตรซัด "ยอมรับความจริงแพ้คือแพ้" ก่อนวิปฝ่ายค้านวอล์กเอาท์

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม พิจารณาญัตติการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการใช้อำนาจ คสช. การออกคำสั่งของและการใช้ ม.44 ของ คสช.โดยนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ในฐานะผู้เสนอญัตติการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการใช้อำนาจ คสช. การออกคำสั่งของและการใช้ ม.44 ของ คสช. ได้อภิปรายถึงความจำเป็นในการตั้งคณะกรรมาธิการฯชุดนี้ว่า การใช้ ม.44 ที่ผ่านมา มีผลกระทบอย่างไรบ้าง และหากพบว่า คำสั่ง คสช. ฉบับใดที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาใช้ต่อได้ด้วยการปรับเป็นพระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวง ขณะที่ฉบับใดไม่เป็นไปในลักษณะที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และยังไม่ยกเลิก ก็สามารถศึกษาเพื่อยกเลิกได้ และหาวิธีการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบกับคำสั่งดังกล่าว 
 
นอกจากนี้ การตั้งคณะกรรมาธิการฯอย่างน้อยที่สุด ก็เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงวัฒนธรรมการพ้นผิดลอยนวล ปฏิวัติแล้วแต่ไม่มีความผิด ซึ่งหากมีการศึกษาก็จะทำให้เกิดความย่ามใจ พร้อมยืนยันว่า กรรมาธิการฯชุดนี้จะไม่มีอำนาจที่จะสั่งการหรือดำเนินคดีกับนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า คสช. แต่เป็นเพียงการศึกษาเพื่อรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฎิบัติ
 
จากนั้น ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการใช้อำนาจ คสช. การออกคำสั่งของและการใช้ ม.44 ของ คสช. ด้วยคะแนน 234 ต่อ 230 เสียง งดออกเสียง 2 คน เท่ากับว่า ฝ่ายรัฐบาลโหวต 4 เสียง
 
แต่ปรากฎว่า สมาชิกจากพรรคร่วมรัฐบาลขอนับคะแนนใหม่ เนื่องจากเกิดความสับสนในการลงคะแนน จากนั้นมีการถกเถียงกันเกิดขึ้นมีทั้งสมาชิกเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเพราะได้มีการลงคะแนนไปแล้ว ซึ่งหากให้นับคะแนนใหม่จะถือเป็นบรรทัดฐานที่หากพรรครัฐบาลแพ้ จะขอนับคะแนนใหม่ ทำให้นายชวน วินิจฉัยว่า ที่ประชุมต้องเป็นไปตามข้อบังคับเมื่อมีสมาชิกร้องขอและมีผู้รับรอง และขอร้องสมาชิกอย่าแย่งกันพูด แต่สมาชิกหลายคนก็ลุกขึ้นถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง 
 
โดยนายปิยยุตร ระบุว่า การนับคะแนนเสร็จสิ้นลงแล้ว ถ้าคุณแพ้ก็ยอมรับว่าคือแพ้ ไม่เช่นนั้น ก็จะขอนับใหม่ทุกเรื่อง 
 
ขณะที่นายชวนได้ปิดไมค์ของสมาชิกไปหลายคน และตัดบทขอลงมติใหม่อีกครั้งด้วยวิธีขานชื่อ แต่ ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ได้ยกมือพร้อมเพรียงกันเพื่อประท้วง แต่นายชวน ได้กล่าวว่า “ขอให้รักษามารยาท นี่ที่ประชุมสภาฯ ไม่ใช่โรงเหล้าเถื่อน” จากนั้น ได้มีเสียงโห่เกิดขึ้นในห้องประชุมสภาฯ คล้ายกับว่า เป็นเสียงโห่ไล่ประธานสภาฯ ประกอบกับ ฝ่ายค้านไม่ส่งสมาชิกเป็นตัวแทนนั่งกรรมการตรวจนับคะแนน นายชวน จึงสอบถามว่า เหตุใดฝ่ายค้านจึงไม่ส่งคนมา ทำให้เกิดเสียงวุ่นวายอีกครั้ง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ จึงลุกขึ้นแล้วขอประธานสภาฯพักการประชุม 5 นาที แต่นายชวนได้อนุญาตและสั่งพักการประชุม
 
จากนั้นที่ประชุมเริ่มเข้าสู่การนับคะแนนใหม่ ในขณะที่ ส.ส. ฝ่ายค้านรัฐบาลวอล์คเอ้าท์ ทันที ทำให้การนับองค์ประชุมเหลือ ส.ส. เพียง 92 คน ซึ่งไม่ครบองค์ประชุม และประธานได้สั่งปิดการประชุม ทั้งนี้ส.ส.รัฐบาลหลายคนที่นั่งอยู่ไม่ร่วมแสดงตนเพื่อต้องการเลื่อนการลงมติไปวันพรุ่งนี้ แทน
 
 
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ