21 เม.ย. 2557
4,979 ครั้ง

กิจกรรมดีดีกับเรื่องเล่าเช้านี้.com พาแฟนข่าวที่นำเสนอไอเดียบอกรัก(ษ์) โลกโดนใจ บินไปประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมดีดีกับเรื่องเล่าเช้านี้.com  พาแฟนข่าวที่นำเสนอไอเดียบอกรัก(ษ์) โลกโดนใจ บินไปดูงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อเร็วๆนี้   -  บริษัท บีอีซี เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)  ได้จัดกิจกรรมรักษ์โลกร่วมกับเว็บไซต์    “เรื่องเล่าเช้านี้.com”    ชื่อโครงการ   “Go green Go Japan กับเรื่องเล่าเช้านี้.com”   ได้นำคณะผู้โชคดี จากแคมเปญ  GoGreen GoJapan เดินทางไปดูงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศต้นแบบแห่งการอนุรักษ์พลังงาน ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่  15-20  มีนาคมที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์โครงการ       เป็นโครงการและกิจกรรมที่แสดงให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เรื่องเล่าเช้านี้ และแฟนข่าวได้ร่วมตระหนักถึงภาวะโลกร้อนและมีส่วนร่วมในการนำเสนอไอเดียง่ายๆ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อน  โดยผู้สนับสนุนหลักคือ    บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และผู้ร่วมสนับสนุน  บริษัท  พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด ( มหาชน )   บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์  จำกัด  ,  บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน )  ได้เล็งเห็นความสำคัญและร่วมสนับสนุนกับเว็บไซต์เรื่องเล่าเช้านี้ โดยผู้ชนะรางวัลที่ได้นำเสนอไอเดียโดนใจ 6 รางวัล (12 ที่นั่ง) จะได้ไปดูงานเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานที่ประเทศญี่ปุ่น  ที่เมืองนารา  เมืองเกียวโต เมืองทาคายามา เมืองมัตสึโมโต และกรุงโตเกียว

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  SHIRAKAWA GO ECO INSTITUTE

      หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1995 และหมู่บ้านต้นแบบแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  นำชมสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่กลมกลืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เป็นชุมชนที่สร้างบ้านในแบบ "กัสโชสึคุริ"  ซึ่งคำว่า "กัสโช"  แปลว่า พนมมือ  โครงสร้างบ้านที่สร้างขึ้นคล้ายกับการพนมมือ  สร้างโดยไม่ใช้ตะปู แม้แต่ตัวเดียวแต่ยังคงความแข็งแรงสามารถที่จะรองรับหิมะได้ในฤดูหนาว


เมืองทาคายามา  ( Little Tokyo )  เป็นเมืองขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในหุบเขาที่คงความเป็นธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี

“ทาคายาม่า” ได้ถูกขนานนามว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” หรือเกียวโตน้อย เป็นเมืองเก่าแก่ ที่ยังคงอนุรักษ์อารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ในอดีตของชาวญีปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ เป็นแหล่งรวมประวัติศาสตร์ และยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ อันงดงาม เงียบและสงบ บ้านเรือนสร้างด้วยไม้ในแบบโบราณ ดูเก่าแก่ เพราะเป็นถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ ตั้งแต่ในสมัยนารา เมืองหลวงเก่าแก่ยุคก่อนเกียวโตและโตเกียว ช่างไม้ของเมืองทาคายาม่า ยังได้ถูกจารึกว่าเป็นช่างไม้ฝีมือดีมีชื่อเสียงที่สุด 

ตลาดเช้าของเมืองนี้มีอยู่ 2 แห่ง คือ เลียบแม่น้ำมิยางะวะ และบริเวณหน้าอาคารทาคายามะ จินย่าซึ่งเป็นศาลาว่าการของเมือง ฮิดะที่มีอายุราวๆ 170 ปี แต่ยังอยู่ในสภาพเดิมทุกประการ ซึ่งที่ศาลาว่าการนี่เองเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของเมืองฮิดะ และเคยใช้เป็นทั้งสำนักงานและที่พักของขุนนางในอดีต ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมได้ 

     ยังมี Yatai-Kaikan Museum พิพิธภัณฑ์ที่เก็บเกี้ยว ขบวนแห่ในพิธีการ และเทศกาลประจำปีต่างๆ ถึง 11 หลังและสถาปัตยกรรม หมู่บ้านเก่าแก่ ในยุคเดโดะ สมัยอดีตกาลที่อนุรักษ์แบบดั้งเดิม ลักษณะบ้านที่อยู่อาศัยของชาวญี่ป่นที่ Old Private Houses และ พิพิธภัณฑ์ Tokugawa Museum Art แสดงเครื่องเครื่องใช้ อาวุธ และเครื่องแต่งกายของโชกุน ในยุคเอโดะ ที่ได้รวบรวมไว้อย่างสมบูรณ์ 

     ที่นี่ได้สัมผัสวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นดั้งเดิม หมู่บ้านซามูไรสมัยยุคเอโดะ ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่เมืองคานาซาว่า ประทับใจกับบรรยากาศสองข้างทางที่มีทั้งภูเขา ลำธาร ดอกไม้ และต้นไม้เขียวขจี ที่ สวนเคนโระคุเอ็น มีต้นไม้กว่า 1,200 ต้นจากกว่า 150 พันธุ์

ย่านโอไดบะ  กรุงโตเกียว เป็นเกาะจำลองขนาดใหญ่ที่เกิดจากการถมทะเล บริเวณอ่าวโตเกียว  เข้าชมพานาโซนิค  เซนเตอร์  ( Palette Town ) แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี และเป็นศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาโครงการและผลิตภัณฑ์ที่ห่วงใยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      

การศึกษาดูงาน ที่ Panasonic Center Tokyo   Panasonic Center ประเทศญี่ปุ่นPanasonic Center ตั้งอยู่ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นสถานที่แสดงผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Panasonic จากการศึกษาดูงานพบว่าบริษัท Panasonic ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสนองตอบ ความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ใน การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการศึกษาดูงานพบว่าทาง Panasonic ได้ให้ความสำคัญกับ Green Products  เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการผลิตแผง Solar Cell ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการเปลี่ยนรูปจากพลังงาน   แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑที่มีการใช้พลังงานไฟ้ฟ้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับ  ผลิตภัณฑ์เก่าอาทิเช่นหลอดไฟฟ้า ตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศเป็นต้น การที่ Panasonic สามารถสร้างสรรค์  นวัตกรรมใหม่ให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง เพราะมาจากผลงานวิจัยที่ได้ทำความร่วมมือกับภาค มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นเองและ ระหว่างประเทศ โดนเน้นการนำงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และ สร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งงานวิจัยนั้นๆ ต้องต้องกับความต้องการของผู้บริโภค อันจะน้าไปสู่การ ทำการตลาดที่ถูกต้องและเกิดความยั่งยืนให้แก่องค์กร

        Odaiba เชื่อหรือไม่? เมืองนี้เกิดจากเกิดจากกองขยะ ...ขยะจริงๆ    

 เมืองโอไดบะ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะที่เกิดจากการนำขยะมาถมทะเลจนกลายเป็น เกาะจำลองขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียว (Tokyo Bay) ในเขตโคโต (Kōtō Ward) และเขตชินะงะวะ (Shinagawa Ward) เขตปกครองพิเศษของกรุงโตเกียว (Tokyo) ประเทศญี่ปุ่น (Japan) ปัจจุบันเมืองโอไดบะได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น รวมไปถึงยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจแห่งใหม่ของญี่ปุ่น

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพจำลอง เมืองโอไดบะ ญี่ปุ่น

        และใกล้ๆกันกับสะพานสายรุ้งยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพจำลอง (Replica Statue of Liberty) ที่เหมือนกันกับอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ หรือ เทพีเสรีภาพ ณ เกาะลิเบอร์ตี อ่าวนิวยอร์ก ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองโอไดบะอีกด้วยค่ะ 

        นอกจากสะพานสายรุ้งสุดโรแมนติกแล้วนั้น ในเมืองโอไดบะยังมีชิงช้าสวรรค์สูง 115 เมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในที่ใหญ่ที่สุดของโลก รวมไปถึงร้านค้าเก๋ไก๋กว่า 150 ร้านที่ จำลองบรรยากาศของยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 18 อีกทั้งยังมีโซนอาหารที่ทอดยาวถึง 15,000 ตารางเมตร ยิ่งไปกว่านั้น โอไดบะยังเป็นที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์ฟูจิ ศูนย์พานาโซนิค และห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากมาย การเดินทางไปก็แสนสะดวกสบาย เพียงนั่งรถไฟสายยูริคาโมะเมะจากสถานีชิมบาชิ

 

ปราสาทมัตสึโมโต้

“Matsumoto Castle” 松本城  หรือที่เรียกกันว่า ปราสาทอีกาดำ เพราะตัวปราสาทเป็นสีดำ และรอบๆ ปราสาทก็มีอีกาบินไปบินมา ปราสาท Matsumoto เป็นปราสาทดั้งเดิมมีอายุกว่า 400 ปี ซึ่งถูกสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1592 ได้รับการแต่งตั้งเป็นทั้งโบราณสถานแห่งชาติ และสมบัติของชาติ ปราสาทอยู่บริเวณพื้นราบ โดยมีแนวกำแพงและคูน้ำล้อมรอบปราสาทไว้  ตัวปราสาทไม่ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ เพราะไม่โดนทำลายด้วยภัยสงครามในอดีต ทำให้ยังคงสภาพเดิมเอาไว้จนถึงปัจจุบัน

การคัดแยกขยะที่ทำอย่างจริงจังและเป็นระเบียบเรียบร้อย

ขยะแยกประเภท

ผู้ที่ไปพำนักอยู่ในญี่ปุ่นใหม่ๆ มักจะประสบปัญหาความละเอียดลออถี่ถ้วน (แบบญี่ปุ่น) ในเรื่องขยะ เริ่มตั้งแต่การแยกขยะ ซึ่งก็ต้องค่อยๆ เรียนรู้ไปเรื่อยๆ คนญี่ปุ่นเองก็ใช่ว่าจะแยกขยะกันได้ง่ายๆ บางทีเมื่อไปไถ่ถามเพื่อนบ้านญี่ปุ่นว่า ของอย่างนั้นๆ ที่ต้องการจะทิ้ง ถือเป็นขยะอะไร จะต้องทิ้งวันไหน ทิ้งอย่างไร คนญี่ปุ่นก็ส่ายหน้าเหมือนกัน แต่ทุกคนก็พยายามจะทำหน้าที่รับผิดชอบขยะของตนอย่างเต็มที่

ก่อนที่จะทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรืออะไรก็ตามที่ประสงค์จะทิ้ง นั้น ผู้ทิ้งจะต้องรู้จักลักษณะและธรรมชาติของขยะแต่ละชิ้น และจำแนกแยกแยะอย่างละเอียดถี่ถ้วน เริ่มตั้งแต่ประเภทใหญ่ๆ คือ

- ขยะเผาได้ (burnable garbage/ combustible)

- ขยะเผาไม่ได้ (unburnable garbage/incombustible)

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ