28 พ.ย. 2562
152 ครั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.มอริเตเนีย เนื่องในวันเอกราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ความว่า
 
'พณๆ นายมุฮัมมัด วะลัด อัลฆอชวานี
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนี่ย
กรุงนอากชอต
 
ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
 
(พระปรมาภิไธย)มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ