29 พ.ย. 2562
777 ครั้ง

ปตท.หนุนเยาวชนไทยคิดค้น 'นวัตกรรมสีเขียวสร้างชาติ' หวังเป็นกำลังสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจ

กลุ่มบริษัท ปตท.ส่งเสริมเยาวชนไทยคิดค้นนวัตกรรมสีเขียว ในโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 หวังเป็นกำลังสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจชาติ
 
 
45 โครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทยที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น จากโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว หรือ Youth Greenovation Awards ประจำปี 2562 ถูกนำเสนออย่างน่าสนใจภายในงาน YGA Science Fair 2019 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา และรางวัลสนับสนุนการพัฒนาผลงานสู่วิสาหกิจชุมชนฯ จัดโดยมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้แนวคิด “ปลูกนวัตกรรม ปั้นนวัตกิจ ปลูกจิตสำนึกสีเขียว” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
 
เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษาได้แสดงออกทางความคิด เกิดจิตสำนึกของการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกวดโครงงานในหัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียวเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแห่งอนาคต” รวมถึงผลงานจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสถาบันวิทยสิริเมธี เข้าร่วมจัดแสดงด้วย
 
นวัตกรรมเหล่านี้ มีโอกาสพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้จริงในชุมชน สถานประกอบการ หรือนำไปสู่สินค้าหรือบริการออกสู่ตลาด ทั้งในรูปแบบ Startups หรือธุรกิจเพื่อสังคม นำไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ