29 พ.ย. 2562
240 ครั้ง

องคมนตรี ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในฤดูแล้ง ปี 2562-2563

ที่กรมชลประทาน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะองคมนตรี ประกอบด้วย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข, พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์, นายอำพน กิตติอำพน, พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท, พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ไปร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งปี 2562 และ 2563 
 
ซึ่งปัจจุบันทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกัน 49,558 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำใช้การได้ 25,548 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 มีอยู่ 7 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนลำนางรอง เขื่อนทับเสลา และเขื่อนกระเสียว
 
สำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักรวมกัน 11,700  ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำใช้การได้ 5,004 ล้านลูกบาศก์เมตร สนับสนุนได้เฉพาะการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และไม้ผลไม้ยืนต้น ในฤดูแล้งปี 2562 และ 2563 กรมชลประทาน ได้วางแผนจัดสรรน้ำไว้อย่างรัดกุม ภาพรวมทั่วประเทศจัดสรรไว้ 29,039 ล้านลูกบาศก์เมตร เฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 - เมษายน 2563 จัดสรรน้ำไว้ที่ 17,699 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนได้เฉพาะการอุปโภคบริโภคก่อน ส่วนน้ำที่เหลือจะสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนปี 2563 
 
นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้กรมชลประทานทุกพื้นที่บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัด และให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามแผนการจัดสรรน้ำอย่างเคร่งครัด รวมถึงบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์น้ำให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และร่วมรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีเพียงพอตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ