29 พ.ย. 2562
322 ครั้ง

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดกระบี่

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ซึ่งเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบัน มีนักเรียน 881 คน
 
โรงเรียนมีจุดเด่นคือ เน้นส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติจริง ที่ผ่านมานักเรียนมีผลงานได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ เช่น รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัด เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2662 รวม 16 รายการ และรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ ประเภทกีฬาบัดดี้ ทีมหญิงและทีมชาย
 
จากนั้น เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 อำเภอเหนือคลอง เพื่อตรวจเยี่ยมครูและนักเรียน พร้อมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน อาทิ การปรับปรุงระบบประปา การขุดลอกแหล่งน้ำ และการเจาะบ่อบาดาล
 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 เปิดสอนเมื่อปี 2479 ใช้วัดบางผึ้งเป็นสถานที่เรียน ต่อมาศาลาวัดชำรุดเสียหายจึงจัดหาสถานที่แห่งใหม่ ในปี 2505 โรงเรียนได้รับผลกระทบจากวาตภัย ทำให้อาคารเรียนได้รับความเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมได้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างอาคารเรียน 6 ห้องเรียน พร้อมพระราชทานนามว่า "โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2" ปัจจุบันมีนักเรียน 580 คน
 
ในตอนบ่าย เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อตรวจสอบที่ดินของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ที่นายเบียนเจ้ง ณ ระนอง ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินโดยเสด็จพระราชกุศล 2 แปลง รวม 10 ไร่ ในพื้นที่เทศบาลตำบลกันตัง ตามโฉนดเลขที่ 1522 และ 2413 ซึ่งมูลนิธิฯ มอบหมายให้จังหวัดตรัง ทำสัญญาเช่าที่ดินบางส่วน ให้เข้าไปปลูกสร้างที่อยู่อาศัย รวม 4 ราย ตั้งแต่ปี 2545-2560
 
ซึ่งขณะนี้ ผู้เช่าทั้ง 4 ราย ได้ยุติการเช่าที่ดินแล้ว และมูลนิธิฯ แจ้งให้มีการสอบเขตรังวัดที่ดินใหม่ โดยองคมนตรีได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ทั้ง 4 ครัวเรือน พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ด้วย
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ