30 พ.ย. 2562
316 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้า

วันนี้ เวลา 18 นาฬิกา 13 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณพูนพิศ อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการประจำมูลนิธิราชสุดา นำนางสมพิศ หอมหวล และนางวิมลศรี หอมหวล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชสุดา
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ