30 พ.ย. 2562
211 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2562 มูลนิธิราชสุดา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2562 ของมูลนิธิราชสุดา ซึ่งที่ประชุมมีระเบียบวาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบ อาทิ ผลการดำเนินงานของโครงการเดิน-วิ่ง Run for Ratchasuda และ งบประมาณประจำปี 2563 
 
สำหรับ มูลนิธิราชสุดา เป็นมูลนิธิที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2534  โดยมีพระราชประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษา และการวิจัยในเรื่องของคนพิการทางกาย ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เหมือนเช่นบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังให้การช่วยเหลือต่อบุคคลปกติ ที่ประสงค์จะทำงานบริการคนพิการ
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ