30 พ.ย. 2562
1,719 ครั้ง

ต้นแบบการพัฒนาที่ดิน คทช. สร้างรายได้จากต้นไม้-เกษตรอินทรีย์

สำหรับประชาชนที่อาศัยทำกินอยู่ในพื้นที่ป่า และกำลังกังวลว่าจะถูกจับดำเนินคดี วันนี้ ข่าว 3 มิติ จะพาไปดูตัวอย่างการพัฒนาที่ดิน ตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนแบบแปลงรวม  ที่ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน สร้างรายได้จากการปลูกต้นไม้ และทำเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี 
 
 
ปี 2557 รัฐบาลเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนแบบแปลงรวม ให้ประชาชนมีส่วนร่วม รักและหวงแหน เก็บรักษาและพัฒนาส่งต่อให้ลูกหลาน ภายใต้เงื่อนไขและกติการ่วมกัน คือ ต้องไม่นำไปขายหรือเปลี่ยนมือ สำคัญที่สุดคือ จะต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ดูแลรักษาป่าไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย 
 
ภาคเหนือเป็นพื้นที่แรก ๆ ที่กรมป่าไม้และภาคีเครือข่าย เริ่มขับเคลื่อนนโยบาย คทช. เพื่อให้เกิดเป็นโมเดล ต่อยอดไปยังภูมิภาคต่างๆ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ "รัฐได้ป่า ประชาชนได้ที่ทำกิน" และที่ตำบลแม่ทา ในอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ประสบความสำเร็จจากนโยบาย คทช. ผลสำรวจล่าสุดพบว่า ที่นี่มีการแบ่งพื้นที่ปลูกต้นสักในที่ทำกินจำนวนไม่น้อยกว่า 1 แสน 6 หมื่นต้น 
 
นางบัวใส กันธะดา เป็นอีกหนึ่งเกษตกรที่เริ่มต้นทำเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีในที่ คทช. สร้างรายได้จากการปลูกพืชผสมผสานทั้งผักผลไม้ ที่ดินไม่ถึง 10 ไร่ แต่สามารถสร้างรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 4-5 หมื่นบาท แน่นอนว่าในที่ทำกินหนึ่งแปลง ก็ไม่ลืมที่จะปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้สักและพะยูง เอาไว้เป็นหลักทรัพย์ในอนาคต ปลูกได้ ตัดได้ ขายได้ 
 
โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บอกว่า ชุมชนแม่ทา คือตัวอย่างความสำเร็จ ที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ 
 
ชุมชนแม่ทา ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชุมชนที่เข้มแข็ง มีกฏระเบียบในการดูแลรักษาป่า จะเห็นชัดเจนว่าภูเขาที่ล้อมรอบแน่นไปด้วยป่าสีเขียวเต็มพื้นที่ นอกจากเกษตรแบบยั่งยืน ที่นี่ยังทำปศุสัตว์ มีสหกรณ์ การันตีรายได้หลักหมื่นทุกเดือน 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ