01 ธ.ค. 2562
2,146 ครั้ง

สมศ.จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2562 กำหนดการประกันคุณภาพและยกระดับการศึกษาไทยในยุค 4.0 ณ. โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ภายใต้กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 เพื่อวางแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาในก้าวทันนานาประเทศ 
 
มีนายณัฐพล ทิพย์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและกล่าวปาฐกถาเรื่อง การศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบโล่เกียรติคุณแด่คนที่มีคุณูปการ พร้อมทั้งถ่ายรูปและมอบของที่ระลึก รวมถึงเดินชมนิทรรศการบริเวณหน้าห้องประชุม    พร้อมด้วย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้กำกับดูแลสมศ. 
 
วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ คือ เพื่อดำเนินผลรายงานของผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชน รวมถึงเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ด้านการประกันด้านการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันด้านการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีของการดำเนินงานประกันด้านการศึกษา ซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกด้วย 
 
งานประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการ ครู คณาจารย์และผู้ประเมินภายนอก และบุคคลกรทางด้านการศึกษาเข้าร่วม 2,500 คน จากหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาทุกระดับการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อแลกเปลี่ยนการศึกษาและยกระดับการศึกษาไทยในยุค 4.0 
 
 
รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/aYRhLJnl01Q
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ