01 ธ.ค. 2562
186 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ร่วมงานเลี้ยง ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราซสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงร่วมงานเลี้ยง ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย
 
 
วันนี้  เวลา 11 นาฬิกา 2 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ทรงร่วมงานเลี้ยง ที่นายหลู่ย เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจัดขึ้น ในโอกาสที่นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 
 
 
โอกาสนี้ ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ และทอดพระเนตรเครื่องอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์ รวมทั้ง นิทรรศการภาพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ลงนามอนุมัติการมอบรางวัลเกียรติยศ และตำแหน่งกิตติมศักดิ์ระดับชาติจีน ในการประชุมของสภาประชาชนจีนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน และยกย่องชื่นชมบุคคลตัวอย่าง ที่มีคุณูปการสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้ง ที่มีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริม และเผยแพร่จิตวิญญาณแห่งชนชาติจีน และยุคสมัยปัจจุบัน 
 
 
โดยที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 13 ครั้งที่ 13 ได้มีมติให้มอบ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติ, เครื่องอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์ และการเชิดชูเกียรติระดับชาติในด้านต่างๆ แก่บุคคลสำคัญทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ รวม 42 คน 
 
 
นอกจากนี้ เมื่อปี 2552 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับการยกย่องจากชาวจีน ให้เป็น "มิตรที่ดีที่สุดในโลก" หลังจากที่ทรงได้รับการยกย่อง และได้รับพระสมัญญาว่าเป็น "ทูตสันถวไมตรีไทย-จีน" จากการที่ทรงเจริญสัมพันธไมตรี ด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครบทุกมณฑลของจีน ทรงเป็นประดุจสัญลักษณ์ของมิตรภาพอันแน่นแฟ้น ระหว่างไทย-จีน ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของสองประเทศ มีการพัฒนามากขึ้นเป็นทวีคูณ 
 
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอุทิศให้กับความสัมพันธ์สองฝ่าย ทรงมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์ ทั้งกับผู้นำทุกรุ่นทุกระดับ และกับประชาชนจีนอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ทรงพบผู้นำสูงสุดของจีนถึง 4 ใน 5 รุ่น ตั้งแต่นายเติ้ง เสี่ยวผิง จนถึงประธานาธิบดีสี จิ้นผิงในปัจจุบัน ทรงสนพระทัยจีนทุกเรื่องอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง สิ่งที่ผู้นำจีน หรือคนจีนพูดถึงพระองค์ คือ ทรงมีความผูกพันกับจีนอย่างแท้จริง 
 
 
ในครั้งนี้ ทรงเป็นหนึ่งเดียวในเอเชีย ที่ได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์จากจีน ที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับ 200 ประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศทั่วโลก จึงทรงเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจ ให้ทั้งสองฝ่ายหาทางพัฒนา ต่อยอด เพิ่มพูนความสัมพันธ์ไทยจีน ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนสืบไป
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ