01 ธ.ค. 2562
940 ครั้ง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเททองหล่อฉัตรพระเจดีย์ ชั้นที่ 1 ที่วัดเกษรศีลคุณ จ.อุดรธานี

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี ทรงเททองหล่อฉัตรพระเจดีย์ ชั้นที่ 1 ที่วัดเกษรศีลคุณ จังหวัดอุดรธานี
 
 
ในวันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังวัดเกษรศีลคุณ หรือ วัดป่าบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จ
 
 
จากนั้น ทรงเททองหล่อฉัตรพระเจดีย์ ชั้นที่ 1 โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ซึ่งพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสฺสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย มีดำริให้เปลี่ยนยอดฉัตรพระเจดีย์ จากเดิมใช้วัสดุทองเหลือง เป็นทองคำ โดยคณะศิษยานุศิษย์ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคทองคำประมาณ 86 กิโลกรัม 
 
 
ทั้งนี้ โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานบรรจุอัฐิธาตุ สถานที่รวบรวมประวัติ หนังสือ คำสอน เครื่องอัฐบริขาร และเพื่อให้พุทธศาสนิกชน ระลึกถึงคุณูปการของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ในฐานะที่เป็น ถูปารหบุคคล หรือบุคคลผู้ควรแก่การสร้างสถูปเจดีย์ไว้บูชา รวมทั้ง เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติและทำความดี
 
 
โอกาสนี้ พระราชทานเงินสนับสนุนโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ แก่พระอาจารย์สุดใจ ทันฺตมโน เจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ แล้วเสด็จไปทอดพระเนตรฉัตรพระเจดีย์ ประกอบด้วย ยอดชั้น 5 ชั้น และฐานฉัตร ซึ่งปัจจุบัน โครงการฯ แล้วเสร็จไปมากกว่า ร้อยละ 95 งานที่เหลือส่วนใหญ่ เป็นงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน, งานปรับภูมิทัศน์โดยรอบ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในกลางปี 2563
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ