01 ธ.ค. 2562
962 ครั้ง

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก ม.รัตนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

วานนี้ เวลา 18.05 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังอาคารอาร์แบค อารีน่า มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โท และตรี รวมทั้งสิ้น 1,976 คน 
 
 
โอกาสนี้ พระราชทานรางวัลเกียรติยศ The RBAC Distinguished Professional Award ด้วย
 
 
จากนั้น พระราชทานพระโอวาทความสำคัญว่า "ตามที่ทราบกันดีว่าผลจากกระแสโลกาภิวัฒน์ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้วิถีชีวิต และวิถีการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย บัณฑิตจึงต้องปรับตัวให้ทันกับการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันการแข่งขันของแรงงานค่อนข้างสูงเพราะการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานจากต่างชาติทำให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกมากขึ้น ดังนั้นการมีทักษะพิเศษอื่น ๆ ที่พร้อม และแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต และอย่าหยุดนิ่งในการแสวงหาความรู้ที่จะช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ อันจะนำพาให้สังคม และประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองต่อไป"
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ