01 ธ.ค. 2562
435 ครั้ง

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดงานวิ่งการกุศล HIV RUN 2019 ปีที่ 5

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงานวิ่งการกุศล HIV Run 2019 ปีที่ 5 : Be Healthy
 
 
วันนี้ เวลา 5 นาฬิกา 41 นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน ทรงเปิดงานวิ่งการกุศล HIV Run 2019 ปีที่ 5 : Be Healthy 
 
 
ซึ่งศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้น โดยเป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในโอกาสที่ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก ของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ อีกทั้ง เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี และครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษา 
 
 
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงร่วมวิ่งในระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกันใน 3 พื้นที่ คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยของแก่น โดยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2 พันคน สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยปี 2560 คาดว่ามีผู้มีเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่กว่า 4 แสนคน โดยเป็นเด็กและเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 24 ปี กว่า 3 หมื่นคน และประมาณการณ์ว่ามีผู้รับเชื้อรายใหม่ ปีละประมาณ 6 พันคน 
 
 
โอกาสนี้ ประธานคณะกรรมการจัดงานวิ่งการกุศล ถวายเหรียญที่ระลึกการจัดงาน แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วย
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ