01 ธ.ค. 2562
620 ครั้ง

'เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ-พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ' ทรงเปิดงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 27

วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออก ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังชุมชนยุติเอดส์”
 
 
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีพระดำรัสเปิดงานแล้วทรงจุด “เทียนส่องใจ” ด้วยสวิตซ์ไฟฟ้า แล้วพระราชทานรางวัลแก่บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข บุคคลดีเด่นด้านสังคม สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น สถานประกอบการดีเด่น สถาบันการศึกษาดีเด่น ครอบครัวดีเด่น และกลุ่ม/ชมรมผู้ติดเชื้อดีเด่น ก่อนทอดพระเนตรวีดิทัศน์ และการแสดงชุดนรีรัตนชาติ หลังจากนั้นทรงร่วมการขับร้องเพลง “อย่ายอมแพ้” และ “คำสัญญา” อีกทั้งยังทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
 
 
โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทั่วโลกเกิดความตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์ และให้ความสำคัญในการร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหา ลดการรังเกียจกีดกัน และให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ สภากาชาดไทยร่วมมือกับกระทรวงสาธาณสุข หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านเอดส์ จัดกิจกรรมงาน
 
 
วันเอดส์โลก ภายใต้ชื่องาน“เทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก” เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 นี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จากโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ภายใต้แนวคิด “รวมพลังชุมชนยุติเอดส์” หรือ “Communities Make the Difference” กล่าวคือ องค์กรชุมชนที่ทำงานด้านเอดส์มีบทบาทสำคัญและเป็นพลังในการขับเคลื่อนการยุติปัญหาเอดส์ การร่วมมือร่วมใจกันจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในเรื่องการป้องกันและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ เพื่อไปสู่เป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยภายในปี 2573
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ