01 ธ.ค. 2562
392 ครั้ง

พระองค์เจ้าอทิตยาทรฯ ทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562

เวลา 15.58 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดงาน เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นไปจนถึงวันที่ 10 ธันวาคมนี้ 
 
 
ภายใต้แนวคิด "เกษตรศาสตร์กำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน" เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ผลงานวิจัย ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนนวัตกรรมด้านการเกษตร การให้บริการวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
 
 
 
อีกทั้งเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเปิดโอกาสให้เกษตรกรจากทุกภาคของประเทศไทยได้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในสาขาการเกษตรที่สนใจ
 
 
ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประชุมวิชาการแห่งชาติ, นิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ตลาดนัดวิจัย, นิทรรศการและการประกวดด้านพืช สัตว์เศรษฐกิจ ประมง กล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ, การสาธิตและการฝึกอบรมอาชีพให้กับเกษตรกร, ตลาดนัดต้นไม้ สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าทางการเกษตร 
 
 
ในปีนี้ ยังรณรงค์ให้ร้านค้าร่วมงดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม และรณรงค์ให้ผู้ที่มาเที่ยวชมงานใช้ถุงผ้าเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ