01 ธ.ค. 2562
129 ครั้ง

องคมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในงาน 'พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙' ครั้งที่ 32

 
สำนักงาน กปร. ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง ร. 9 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9” ครั้งที่ 32
***********
 
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะที่ปรึกษา กปร. เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” และงาน พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9 ครั้งที่ 32
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง ร. 9 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9” ครั้งที่ 32 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณภายในหอรัชมงคล สวนหลวง ร. 9 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคง และร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอดและขยายผลสำเร็จตามแนวพระราชดำริไปสู่ประชาชนในทุกสาขาอาชีพได้รับทราบ และสามารถน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ตลอดไป
การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของสำนักงาน กปร. ประกอบด้วยกิจกรรม 1) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2) นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วย ชุด จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที ซึ่งเป็นการนำเสนอการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริอย่างครบวงจร ชุด การพัฒนาตามแนวพระราชดำริด้านดิน (วันดินโลก) ชุด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำเสนอการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง 6 แห่ง และ ชุด เศรษฐกิจพอเพียง โอกาสนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี และโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี ยังได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอีกด้วย
สำหรับงาน พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 นำเสนอนิทรรศการพรรณไม้ต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการไม้เมืองเหนือ นิทรรศการ วิวัฒนาการพืช รวมทั้งกิจกรรม สืบสาน งานศิลป์ ถิ่นเรืองรอง การประกวดพรรณไม้ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และการแสดงพลุ
โอกาสนี้ สำนักงาน กปร. จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” สัมผัสกับพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9” ครั้งที่ 32ได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-16.30 น. ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ