02 ธ.ค. 2562
253 ครั้ง

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันสถาปนา สปป.ลาว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องในวันสถาปนาสปป.ลาว
 
วันนี้ (2 ธ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ความว่า
 
ฯพณๆ นายบุนยัง วอละจิด
ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เวียงจันทน์
 
ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี ให้ท่านประธานประเทศมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งให้ประชาชนลาวมีความเจริญรุ่งเรืองและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นสืบไป
 
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสายสัมพันธ์ในระดับต่าง ๆที่แน่นแฟ้นและดำเนินมาอย่างราบรื่น ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการสนับสนุนอันเข้มแข็งของท่านประเทศของเราทั้งสองจะยังคงช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่มีอยู่ให้พัฒนาเพิ่มพูนยิ่ง ๆ ขึ้นไปในภายภาคหน้า
 
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ