02 ธ.ค. 2562
478 ครั้ง

เครือข่ายหนุนแบน 3 สาร จ่อฟ้อง 'สุริยะ' ชี้มติเลื่อนแบนไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ตัวแทนเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารเคมี 686 องค์กร แถลงจุดยืน คัดค้านมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่ ที่ขยายเวลาแบนพาราควอต ควอไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต โดยเตรียมยื่นฟ้อง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการ โดยมองว่าเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 
 
 
นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี และเครือข่ายสนับสนุนแบน3สารเคมี ย้ำว่า ทางเครือข่ายไม่เห็นด้วยกับคำแถลงของประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน โดยเฉพาะมติยกเลิกการแบนไกลโฟเซต ซึ่งเครือข่ายมองว่าเป็นมติไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการกล่าวอ้างว่าไม่แบนไกลโฟเซต เพราะสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศใช้สารนี้อยู่ ขัดแย้งกับข้อมูลขององค์การอนามัยโลก และคำตัดสินของศาลสหรัฐฯ ที่ให้บริษัทจ่ายค่าเสียหายและค่าปรับแก่ผู้ใช้สาร มีการฟ้องร้องกว่า 4 หมื่นคดี และการอ้างว่าหากแบนสารจะขัดต่อองค์กรการค้าโลก เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น เพราะมีข้อยกเว้นว่า หากเป็นเรื่องกระทบต่อสุขภาพประชาชน อนุญาตไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า60วัน 
 
ส่วนการอ้างว่าระยะเวลาไม่เพียงพอที่จะหามาตรการทนแทน ทั้งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีระยะเวลากว่า 2 ปี 7 เดือน แต่กลับไม่เสนอทางเลือกที่เป็นรูปธรรม และการอ้างเรื่องผลกระทบกับการนำเข้าสินค้าเกษตร ที่ไทยผลิตได้ไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนั้น เครือข่ายเห็นว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจากสามารถปรับค่าสารตกค้างการนำเข้าได้ 
 
ทางเครือข่ายยืนยันว่า มติดังกล่าวไม่ใช่มติที่เป็นเอกฉันท์ เนื่องจากตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข ย้ำมติเดิมคือให้แบน 3 สาร จนต้องยื่นหนังสือขอลาออกจากคณะกรรมการวัตถุอันตราย พร้อมเสนอให้กระทรวงเกษตรระบุกระบวนการผลิตในสินค้าเกษตรว่า มีวัตถุเจือปน หรือใช้สารเคมีใดบ้าง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค
 
นอกจากนี้ เครือข่ายสนับสนุนการแบน 3 สารเคมี ยื่นข้อเสนอให้ทุกฝ่ายเคารพมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ชุดเดิม ที่มีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา คือ เดินหน้าแบนทั้ง 3 สาร 
 
และเครือข่ายจะฟ้อง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการวัตถุอันตราย ต่อ ศาลปกครอง และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ดำเนินการแถลงมติโดยมิชอบ และจะฟ้องคดีแบบกลุ่มให้กับผู้ที่ได้รับอันตรายจากการใช้ 3 สาร ภายในเดือนนี้ พร้อมกับเริ่มตรวจสอบการตกค้างของ 3 สารพิษ ในสินค้าเกษตรและอาหาร พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามมติกรรมาธิการวิสามัญ คือ ควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ