03 ธ.ค. 2562
32,340 ครั้ง

ศาลปลด 'กรุง ศรีวิไล' ออกจากส.ส. ปมคนใกล้ชิดใส่ซองงานศพ

ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำสั่งรับคำร้อง คดีที่ กกต. ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัย สั่งจัดเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 5 จ.สมุทรปราการ ตามมาตรา 133 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. หลัง กกต. มีมติให้ใบเหลือง 'นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก' ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ

 

กรณี น.ส.สุภาภรณ์ พันโนลิตผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ของนายกรุง ศรีวิไล เป็นตัวแทน มอบเงินทำบุญงานศพคนในพื้นที่ จำนวน 1,000 บาท ระหว่างช่วงหาเสียงเลือกตั้งเป็นการกระทำการเข้าข่ายผิดตามกฎหมายเลือกตั้งมาตรา 73(1) เสนอให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร และส่งผลในการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งนี้ตามกฎหมายเลือกตั้ง มาตรา 138 วรรค 3 เมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาส่งผลให้ นายกรุง ศรีวิไล ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

 

นอกจากนี้ ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ได้นัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 25 ธ.ค.นี้ เวลา 10.00 น. และกำหนดให้ นายกรุง ศรีวิไล ยื่นคำคัดค้านและระบุพยานภายใน 7 วันนับแต่วันรับสำเนาคำร้อง พร้อมมีหนังสือแจ้ง ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบด้วย

 

การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของนายกรุง ศรีวิไล ครั้งนี้ส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ ทำให้ ส.ส. รัฐบาลเดิมมี 252 คนลดเหลือ 251 คน ขณะที่ฝ่าย ค้านมีจำนวน 245คน และฝ่ายค้านอิสระ อีก 2คน รวมในสภา ขณะนี้ มี ส.ส. 498 คน ขาดไป 2 คน คือ นายกรุง ศรีวิไล และ นายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส. เขต 7 จ. ขอนแก่น ซึ่งอยู่ระหว่างจัดเลือกตั้งซ่อม

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ