03 ธ.ค. 2562
690 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดอนุสาวรีย์เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี และอาคารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทรงเปิดอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทรงเปิดอนุสาวรีย์เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี 
 
ซึ่งอนุสาวรีย์ฯ สร้างขึ้น มีขนาดสูง 2 เมตร สวมใส่ครุยอาจารย์โรงเรียนมหาดเล็ก มือซ้ายถือหนังสือสมบัติผู้ดี ที่ฐานอนุสาวรีย์สลักคำสอนที่ว่า “จงเล่าเรียนให้มีความเจริญ” เพื่อระลึกถึงเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ผู้มีอุปการคุณด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เป็นผู้วางรากฐานการศึกษาไทย และวางรากฐานการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการก่อตั้งสามัคคยาจารย์สมาคม หรือคุรุสภาในปัจจุบัน
 
ส่วนอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างขึ้นเป็นอาคารสูง 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ออกแบบให้มีรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ผสมโคโลเนียล ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องฝึกอบรม, ห้องประชุม, ห้องไอคลาส, ห้องพักผู้เชี่ยวชาญรับเชิญอาเซียน และห้องสำนักงาน 
 
เพื่อให้เป็นหน่วยงานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการทำการวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในประเทศและประเทศกลุ่มอาเซียน ผ่านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งเพื่อบูรณาการความต้องการด้านการพัฒนาวิชาชีพครูของประเทศไทยจากทุกภูมิภาค เชื่องโยงกับทิศทางและความต้องการของกลุ่มประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ