03 ธ.ค. 2562
179 ครั้ง

องคมนตรี รับมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ
 
 
วันนี้  เวลา 13 นาฬิกา 30 นาที ณ สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เป็นประธาน
 
ในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิฯ ดังนี้
 
1. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมแห่งชาติ โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร และพลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. พร้อมคณะ มอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิฯ ครบรอบ 56 ปี
 
2. บริษัท คอนโทรลอจิค จำกัด โดยนายยศ รินากุล ประธานกรรมการ และคณะ มอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิฯ จำนวน 200,000 บาท  เพื่อสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ
 
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด โดยนายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฯ และคณะ มอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิฯ จำนวน 120,000 บาท  จากการจัดงานเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก เพื่อสนับสนุนกิจการของมูลนิธิฯ
 
4. สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ โดยนางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นางโอลก้า ทาพิโอลา (Mrs. Olga Tapiola) ภริยาเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย คณะภริยาทูตานุทูต และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ประจำประเทศไทย มอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิฯ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากการจัดงานออกร้าน “YWCA Diplomatic Charity Bazaar” และการจัดงาน “65th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2018” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
 
5. และบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ร่วมมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิฯ จำนวน 200,000 บาท  เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 
รวมรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิฯ ทั้งสิ้น 1,620,000 บาท โดยนำไปใช้ในกิจการของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ตามวัตถุประสงค์
 
ทั้งการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ การมอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวที่เสียชีวิตจากสาธารณภัย การให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา อาทิ การมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ และสนับสนุนกิจการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ทั้ง 58 โรงเรียนทั่วประเทศ
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ