03 ธ.ค. 2562
196 ครั้ง

องคมนตรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 
วันนี้ ที่อาคาร 100 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
 
โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้ "โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะโรงพยายาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย" เพื่อกำหนดแนวทาง และรูปแบบการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ให้มีความต่อเนื่องและยั่นยืน เป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข ของชุมชน ผู้ไปรับบริการ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ