03 ธ.ค. 2562
242 ครั้ง

เริ่มเห็นสัญญาณดี! ระดับน้ำท่วมนราธิวาส ค่อยๆ ลดลงแล้ว แต่ยังไม่เลิกประกาศภัยพิบัติ ชาวบ้านยังกังวลฝนกระหน่ำซ้ำ

ฝนที่ตกในจังหวัดนราธิวาสเริ่มลดลง ส่งผลดีต่อการระบายน้ำในลุ่มน้ำสำคัญลงทะเลได้รวดเร็ว และเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังที่ลุ่ม แต่ริมแม่น้ำโกลก ชาวบ้านเป็นห่วงพนังกั้นน้ำที่ยังสร้างไม่เสร็จ อาจจะกีดขวางให้น้ำระบายลงช้า 
 
ในชุมชนท่าประปา 1 ใน 7 ชุมชนที่อยู่ริมน้ำของเทศบาลสุไหงโกลก ผู้คนส่วนหนึ่งอพยพออกจากบ้านเรือนไปอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล 4 เพราะระดับน้ำสูงเกินกว่าที่จะอยู่อาศัยได้ ยกเว้นผู้ที่มีบ้าน 2 ชั้น ซึ่งเก็บข้าวของทรัพย์สินไปไว้ที่ปลอดภัยและมีที่พักอาศัยก็ยังพออยู่ได้ แต่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ส่วนใหญ่แล้วกลางวันจะออกจากบ้าน ไปทำงาน หรืออาศัยที่อื่น แต่กลางคืนก็กลับเข้ามานอนในบ้าพัก โดยใช้แสงเทียน 
 
ตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโกลก เริ่มลดลงอย่างน้อย 10 เซนติเมตร แต่ระดับน้ำที่ลดลง ก็ยังสูกว่าตลิ่งแม่น้ำ และยิ่งน้ำเริ่มลดลงก็ไหลของน้ำก็ยิ่งเชี่ยวแรงมากขึ้น 
 
ประธานชุมชนท่าประปา ระบุว่า ผู้คนเตรียมรับมือน้ำท่วมได้ค่อนข้างดี แต่สำหรับคนที่ไม่อพยพออกไป จะมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 4 ฝ่าย ประจำการคอยช่วยเหลือ 
 
ตอนนี้ตลอดริมฝั่งแม่น้ำโกลก ฝั่งประเทศไทย กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างแนวพนังป้องกันน้ำท่วมแบบถาวร ตามโครงการเป็นระยะทางยาวเกือบ 4 กิโลเมตร โดยเป้าหมายหลักเมื่อแล้วเสร็จ ต้องการจะให้ป้องกั้นน้ำท่วมแบบ 100% และบริเวณนี้มีจุดผ่อนปรน สำหรับการเข้าออกของคนสองฝั่งทังหมด 7 จุด
 
ในอนาคตเมื่อถึงฤดูฝน หรือน้ำหลากถึงขั้นน้ำท่วม จะต้องปิดประตูเพื่อป้องกันน้ำ แต่ระหว่างที่ยังไม่แล้วเสร็จนี้ ชาวบ้านก็กังวลใจว่าจะกลายเป็นการชะลอหรือกั้นน้ำให้ช้าลง
 
ชุมชนที่อยู่ริมน้ำ 7 ชุมชน และชุมชนที่ไม่ได้อยู่ริมน้ำแต่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม อีกอย่างน้อย 20 แห่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และเฉพาะชุมชนริมน้ำ มีประมาณ 140 คน จาก 48 ครอบครัว ต้องอพยพไปอยู่โรงเรียนเทศบาล 4 ซึ่งเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้เป็นที่อพยพระหว่างน้ำท่วม 
 
ขณะที่ นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลก ระบุว่า กรณีผู้คนเตรียมตัวลดความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สินได้ แต่กรณีพนังริมฝั่งที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ เมื่อน้ำลดระดับหนึ่งแล้ว ผู้รับเหมาได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบออกจากจุดลุ่มต่ำ เพิ่มการระบายน้ำในแม่น้ำให้เร็วขึ้น
 
ปริมาณมาณน้ำในแม่น้ำโกลก ช่วงที่ไหลผ่านสะพานบูเกะตา อำเภอแว้ง ซึ่งอยู่เหนืออำเภอสุไหงโกลกขึ้นไปตามลำน้ำ ระดับน้ำขณะนี้ลดลงจนต่ำกว่าตลิ่ง และแนวโน้มลดลงตามลำดับแล้ว ทั้งในฝั่งมาเลเซีย และฝั่งอำเภอแว้ง แต่ในพื้นที่ยังได้รับคำเตือนให้เฝ้าระวังว่าน้ำอาจหลากสูงขึ้นอีกหากมีฝนตกหนัก
 
ส่วนในตัวเมืองนราธิวาส น้ำจากคลองตันหยงมัส เริ่มบ่าเข้าใกล้ชุมชนในตัวเมืองมากขึ้น โดยไหลผ่านคลองยะกัน ก่อนลงสู่แม่น้ำบางนรา มีบางส่วนที่เอ่อล้นเข้าท่วมชุมชน ตอนนี้ชลประทานนำเครื่องสูบกลับเข้าคลอง เพื่อลดปริมาณน้ำ รองรับนำฝนใหม่อีกรอบ
 
ส่วนอำเภออื่นๆ เช่น บ้านปลักปลา อำเภอตากใบ ชุมชนที่ในที่ลุ่มได้รับผลกระทบจากน้ำที่หลากท่วม และโดยเฉพาะบางพื้นที่ซึ่งน้ำล้นพนังหรือคันดิน แล้วหลากท่วมในพื้นที่การเกษตร สวนปาล์มกลายเป็นน้ำท่วมขัง ทำให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ร่วมกับโครงการชลประทาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายออก ก่อนพื้นที่การเกษตรรจะได้รับความเสียหาย
 
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ระบุว่า แม้แนวโน้มน้ำจะลดลง แต่ยังไม่ยกเลิกการประกาศภัยพิบัติ เพราะยังมีคำเตือนเรื่องพายุฝน และอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายในทุกพื้นที่ครับ
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ