04 ธ.ค. 2562
288 ครั้ง

องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดชัยภูมิ

องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาว วันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,497 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรอำเภอบ้านเขว้า และอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความหนาวให้แก่ราษฎร 
 
 
โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวให้ได้รับทราบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎร ที่ไปรับผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ในการนี้ องคมนตรี ได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ครอบครัวของราษฎรที่เป็นผู้พิการ และเป็นผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว จำนวน 3 ราย ซึ่งต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
 
 
ตอนบ่าย องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรอำเภอหนองบัวระเหว ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาว และขาดแคลนเครื่องกันหนาว จำนวน 997 ผืน ณ หอประชุมอำเภอหนองบัวระเหว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว 
 
 
พร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวให้ได้รับทราบ ด้วยทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎร โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็ก การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎร ที่ไปรับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย 
 
 
โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่เป็นผู้ป่วยติดบ้าน ในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหว จำนวน 3 ราย ซึ่งทุกคนต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ