04 ธ.ค. 2562
204 ครั้ง

องคมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

องคมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
 
วันนี้ ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่คณะกรรมการอุทยานฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยน เป็นนิทรรศการชุดใหม่ ภายใต้ขื่อ "คล้องจิตไทย ครองใจคน" เพื่อให้เยาวชนและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม ได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
 
 
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจต่างๆที่ทรงปฏิบัติ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวไทย รวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการใช้เวลาว่างจากพระราชกรณียกิจ ทรงงานอดิเรกที่ทรงโปรด ตามพระราชดำรัสที่ว่า "เวลาเป็นของมีค่า" ซึ่งนิทรรศการชุดใหม่นี้ ได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย และเข้าใจง่าย
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ