05 ธ.ค. 2562
554 ครั้ง

ล้มได้แล้ว กรณีลงมติ 'กมธ.ศึกษาผลกระทบ ม.44' หลังล่มมากว่า 2 ครั้ง

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินการตามที่ฝ่ายรัฐบาลขอนับคะแนนใหม่ ในญัตติตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาผลกระทบจากคำสั่ง คสช. ตามมาตรา 44 เป็นครั้งที่ 3 หลังการลงมติครั้งแรกรัฐบาล แพ้ฝ่ายค้าน เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ด้วยมติ 236 ต่อ 231 เสียง เนื่องจากมี ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ 6 คนโหวตสวนมติวิปรัฐบาล จนทำให้ฝ่ายรัฐบาลอ้างว่า การลงมติผิดพลาดจึง ขอนับคะแนนใหม่ เป็นผลให้พรรคฝ่ายค้านวอล์คเอาท์ ทำให้การประชุมล่มมาแล้ว 2 ครั้ง เพราะไม่เห็นด้วยกับการใช้สิทธิ์ขอนับคะแนนใหม่ของฝ่ายรัฐบาล

 

ซึ่งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่รัฐบาลพยายามขอนับคะแนนใหม่ จึงเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบองค์ประชุม พบว่า ฝ่ายค้านวอล์คเอาท์ อีกครั้งแต่ครั้งนี้ วอล์คเอาท์ไม่หมดเหลืออยู่ 10 คน จากพรรคฝ่ายค้าน ประกอบด้วย

- พรรคเพื่อไทย 3 คน ได้แก่

นายขจิตร ชัยนิคม

น.ส.พรพิมล ธรรมสาร

นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ

- พรรคเศรษฐกิจใหม่ 4 คน ได้แก่

นายสุภดิช อากาศฤกษ์

นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์

น.ส.มารศรี ขจรเรืองโรจน์

นายภาสกร เงินเจริญกุล

- พรรคอนาคตใหม่ 2 คน

พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา

นายจารึก ศรีอ่อน

- พรรคประชาชาติ 1 คน

นายอนุมัติ ซูสารอ

 

ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุม 259 คน เป็นรัฐบาล 249 คน เป็นฝ่ายค้าน 10 คน ถือว่าครบองค์ประชุม เพราะเกินครึ่งของจำนวน ส.ส.ที่มีอยู่ปัจจุบัน 498 คน ซึ่งฝ่ายรัฐบาล มีจำนวน ส.ส. เข้าร่วม 249 พอดีครึ่งหนึ่งขององค์ประชุม

 

จากนั้นมีการนับคะแนนใหม่โดยลงมติด้วยวิธีการขานชื่อ ตามที่ ข้อบังคับการประชุมข้อที่ 85 กำหนดไว้

 

ผลปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก 244 :5 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง ไม่เห็นด้วยตั้งกรรมาธิการศึกษาผลกระทบการใช้อำนาจ คสช. และ การออกคำสั่งตาม ม.44 ที่ผ่านมา โดย 5 เสียง ที่เห็นด้วยให้ตั้งกรรมาธิการ ประกอบด้วย พรรคประชาธิปัตย์ 4 คน คือ นายสาทิตย์ วงษ์หนองเตย นายเทพไท เสนพงษ์ นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ และ นายอันวาสาและ และพรรคอนาคตใหม่ 1 คน คือ น.ส.กวินนารถ ตาคีย์

 

นอกจากนี้ยังมีฝ่ายค้านโหวตให้ รัฐบาล ไม่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมาธิการ 4 คน ของพรรคเศรษฐกิจใหม่ คือ

- นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์

- นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์

- นายภาสกร เงินเจริญกุล

- นายสุภดิช อากาศฤกษ์

 

โดยส.ส. รัฐบาลออกเสียงไม่เห็นด้วย 240 คน เห็นด้วย4 คน (สวนมติ) งดออกเสียง 3 (ประธานและรองประธาน) และไม่ลงมติ 2 คน

 

การลงมติใหม่ครั้งนี้เป็นผลจากข้อบังคับการประชุมที่ 85 ที่ฝ่ายรัฐบาลขอใช้สิทธิ์ นับคะแนนใหม่ แต่ ข้อบังคับกลับเขียน ว่าการนับคะแนนใหม่ ต้องเปลี่ยนวิธีการลงคะแนน ทำให้กลายเป็นการลงคะแนนใหม่ไปในตัว ซึ่งฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับการใช้ ข้อบังคับข้อนี้

 

โดยนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เตรียมยื่นเสนอแก้ไขข้อบังคับข้อนี้ ในสัปดาห์หน้า เพราะเห็นว่า มีปัญหาเขียนไว้ไม่ชัดเจน และประธานสภาฯ ก็ไม่สามารถตีความเป็นอย่างอื่นได้ต้องทำตามข้อบังคับที่เขียนไว้

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ