05 ธ.ค. 2562
671 ครั้ง

กฟผ. เปิดงาน 'พลังงานสรรค์สร้างพลังแผ่นดิน เพื่อการฟื้นฟูโลก'

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย แสดงเจตนารมณ์สืบสานศาสตร์แห่งพระราชา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก
 
 
โดย นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน พลังงานสรรค์สร้างพลังแผ่นดิน เพื่อการฟื้นฟูโลก และร่วมเป็นสักขีพยานในการแสดงเจตนารมณ์สืบสานศาสตร์แห่งพระราชา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก ร่วมกับ 5 หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 
 
นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการขยายความร่วมมือกัยในทุกภาคส่วน โดยน้อมนำศาสตร์แห่งพระราชา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน และบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนให้กับประเทศไทย ทั้งให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 
 
 
โดยทุกโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกฝผ. จะน้อมนำศาสตร์แห่งพระราชา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ยังนำพระปฐมราชโองการ ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบรมราชชนกมาพัฒนาให้สมดุล ทั้งคน เศรษฐกิจ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 
 
การแสดงเจตนารมณ์สืบสานศาสตร์แห่งพระราชา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก  มุ่งแก้ปัญหา 3 หลักด้วยกันคือ น้ำ อาหาร และพลังงาน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน มีฐานรากที่เข้มแข็ง พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำบริเวณเขื่อน 7 พระนาม 3 โรงไฟฟ้า 
 
 
เนื่องจากเป็นวันดินโลกทาง กฝผ.และภาคีเครือข่าย แสดงพลังศาสตร์แห่งพระราชา บริเวณสันเขื่อนสิรินธร ซึ่งดำเนินการโดยชาวแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นการขับเคลื่อนภาคจิตอาสาประชาชนร่วมกันสร้างฝาย 52,000 แห่ง เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพื้นที่ต้นน้ำ ป้องกันไม่ให้เกิดตะกอนดินลงไปในน้ำทำให้น้ำตื้นเขิน และเป็นประโยชน์ในการใช้น้ำต่อไป
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ