05 ธ.ค. 2562
1,108 ครั้ง

ท่าอากาศยานไทยนำร่องพัฒนาระบบข้อมูลแบบใหม่ สร้างความสะดวกให้ ผดส.ในการเดินทางด้วยเครื่องบิน

สำรวจเทคโนโลยีการเดินทางในอนาคตจะหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน เหมือนกับโลกอินเทอร์เน็ตทำให้โลกแคบลงได้อย่างไร 
 
 
ปัจจุบันข้อมูลการคมนาคมต่างๆมีข้อมูลมากมาย สิ่งที่ต้องพัฒนาให้กับผู้บริโภคคือ ต้องทำอย่างไรถึงจะนำ ข้อมูลที่กระจัดกระจายมาจัดระเบียบและเข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าอากาศยานที่เป็นเหมือนประตูหน้าของ
ประเทศไทย 
 
 
 
แพลตฟอร์มของสนามบินของไทยจะทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึง รู้ได้ว่าสถานที่ต่าง ๆ ในสนามบินอยู่ตรงจุดไหน ใช้เวลาเท่าไหร่ การเช็คอินและสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องต้องไปที่ประตูไหนซึ่งโจทย์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้ว
 
 
โดยข้อมูลทั้งหมดผ่านช่องทางคือ มือถือ โดยนำข้อมูลที่เป็นพาสซีฟมาทำเป็นรูปแบบแอคทีฟ สามารถดูข้อมูลได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ท่าอากาศยานในประเทศได้นำร่องแล้วและระยะต่อไปอีก 16 สนามบินกำลังจะนำมาใช้ต่อไป
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ