05 ธ.ค. 2562
190 ครั้ง

'วันดินโลก' ความภาคภูมิใจแห่งชาวไทย

วันที่ 5 ธันวาคม นอกจากจะเป็นวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรแล้ว ยังเป็นวันดินโลก ตามมติขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ที่ทรงมีพระราชดำริ แก้ไขปัญหาเรื่องดิน จนประสบผลสำเร็จ

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ