05 ธ.ค. 2562
208 ครั้ง

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย บรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพิ่ม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย บรรจุถุงยังชีพพระราชทาน เพิ่มเติมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
 
 
วันนี้ ที่กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก เขตบางเขน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับข้าราชบริพารในพระองค์, จิตอาสาไทยอาสาป้องกันชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, กองทัพภาคที่ 1 มณฑลทหารบกที่ 11, กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์, เจ้าหน้าที่อาสากาชาด, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตลอดจน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
ในถุงยังชีพพระราชทาน ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ทั้งข้าวสาร เครื่องกระป๋อง อาหารแปรรูป ยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องนุ่งห่ม สำหรับนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดนราธิวาส
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ