06 ธ.ค. 2562
2,829 ครั้ง

'เทพไท' สส.พรรคประชาธิปัตย์ เผยเหตุผล 3 ข้อ โหวตสวนมติวิป รบ.

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงเหตุผลในการลงมติเห็นชอบญัตติการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช และการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช.ตามมาตรา 44 ว่าได้ตัดสินใจยืนยันมติเดิม ด้วยเหตุผล 3 ข้อ คือ 1.ญัตตินี้เป็นญัตติของพรรคประชาธิปัตย์ ได้มีการนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมพรรคมาก่อน

 

และมีผู้ ส.ส.ของพรรคที่เป็นอดีตรัฐมนตรีลงชื่อเป็นเจ้าของญัตติ จำนวน 7 คน เช่นนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง นายกรณ์ จาติกวณิชย์ นายสุทัศน์ เงินหมื่น นายพีรพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายอิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช นายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา และรมช.คมนาคม และมี ส.ส.ของพรรคลงชื่อรับรองจำนวน 20 คนด้วย 2.ในการพิจารณาญัตตินี้ตนได้อภิปรายแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร สนับสนุนให้นำคำสั่งของคณะรัฐประหารทุกชุด และกฎหมายที่ออกโดยสภานิติบัญญัติ หรือ สนช.มาศึกษา ซึ่งแตกต่างกับญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน

 

และ 3.ญัตตินี้ตรงกับอุดมการณ์ของพรรค ข้อ4 ที่ระบุว่า พรรคจะไม่สนับสนุนระบบ หรือวิธีแห่งเผด็จการ ไม่ว่าจะเป็นระบบและวิธีการของรัฐบาลใดๆ ซึ่งได้ประกาศไว้ตั้งแต่วันก่อตั้งพรรค 6 เมษายน 2489 เป็นเวลา73ปีผ่านมาแล้ว และยังคงทันสมัยจนถึงปัจจุบัน ขอยืนยันว่าในฐานะสมาชิกพรรคคนหนึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติตามมติพรรค และมติวิปรัฐบาลทุกประการ แต่อุดมการณ์ของพรรคต้องอยู่เหนือมติพรรคและมติวิปรัฐบาล หรือเงื่อนไขใดๆในการเข้าร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอน

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ