06 ธ.ค. 2562
438 ครั้ง

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ 'ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์'

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์ และทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีน
 
 
วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปวัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ 
 
 
โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลญาณ พระประธานในพระอุโบสถ ทรงกราบ พระพุทธทศพลญาณ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ปูนปั้นลงรักปิดทอง เรียกว่า หลวงพ่อโต หรือ “หลวงพ่อวัดสามจีน” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระพุทธทศพลญาณ และได้มีพระราชดำรัสว่า เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก
 
 
วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยใด เดิมชื่อ วัดสามจีน เชื่อกันว่า ชาวจีน 3 คน ร่วมกันสร้างเพื่อเป็นวิหารทานการบุญ ในปี 2482พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ และเปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดไตรมิตรวิทยารา มีความหมายว่า เพื่อน 3 คน ร่วมกันสร้างวัดนี้
 
 
จากนั้นทรงพระดำเนินไปมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงถวายผ้าไตรพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธสุวรรณปฏิมากร หรือ พระสุโขทัยไตรมิตร เป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุด หน้าตั้งกว้าง 3.01 เมตร สูง 3.91 เมตร ส่วนพระเกศมีน้ำหนัก 45 กิโลกรัม เป็นเนื้อทองบริสุทธิ์ 99.99% 
 
 
จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วงเวียนโอเดียน ถนนเยาวราช ในการนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาให้ ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีนและประธานจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 
 
พร้อมกันนี้นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ประธานดำเนินการจัดงานฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 
 
 
ผู้แทนบริษัทห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมังกรทองคำแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายม้าทองคำแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 
 
 
โอกาสนี้ ได้ทอดพระเนตรการแสดงเอ็งกอ ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงของชาวจีน ส่วนใหญ่จะแสดงโชว์หรือออกงานประเพณีต่างๆ โดยเป็นเรื่องราวจากตำนานที่เล่าขานกันมาแต่โบราณ เกี่ยวกับชุมโจรเหลียงซันโป๋ มณฑลซานตง ในสมัยราชวงศ์เป่ยซ่ง ซึ่งเป็นชุมโจรคุณธรรม ช่วยเหลือคนยากจน นักแสดงเอ็งกอได้แต่งหน้าและท่าทางให้เหมือน บู้ซ้ง, พระจีน และการแสดงแต่ละครั้งถ้าเป็นชุดสมบูรณ์ ต้องใช้ผู้แสดงจำนวน 108 คน
 
 
จบแล้วทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์ ที่หอการค้าไทย-จีน สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และองค์กรต่างๆ ของชาวไทยเชื้อสายจีน ร่วมกันจัดขึ้นเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อร่วมถวายราชสดุดี แสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของบูรพมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ที่ทรงครองแผ่นดินและ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวไทยเชื้อสายจีน ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยด้วยความสุข มีความเจริญรุ่งเรืองมาตลอด
 
 
โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบการแสดงแสงสีเสียงในอุโมงค์ LED กว้าง 9 เมตร สูง 4 เมตร ยาว 20 เมตร ไปทอดพระเนตรวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์ สำหรับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่จัดแสดงในครั้งนี้ เป็นการแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงมีต่อชาวจีนที่เข้ามาพึ่งพระบารมี 
 
 
จากนั้นทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ตลอดสองข้างทางของถนนเยาวราช ซึ่งต่างปลื้มปีติที่ได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด ตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่าน มีผู้แทนบริษัท ห้างร้านบนถนนเยาวราชรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 
 
 
ในการนี้ ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมังกรกมลาวาส ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระศรีอริยเมตไตรย หรือพระสังกัจจายน์ แล้ว ทรงสักการะพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า และพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระประธานประจำอุโบสถ 
 
 
โอกาสนี้ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม, พระคณาจารย์จีนธรรมวิริยาจารย์ รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เย็น และพระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส เฝ้าถวายของที่ระลึกและถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 
 
 
จากนั้น ทรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานตามจุดต่างๆ ภายในวัด ได้แก่ วิหารเทพเจ้าประจำวัด, วิหารพระกษิติครรภโพธิสัตว์, , วิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์, วิหารสังฆปริณายกองค์ที่ 6 แห่งจีนนิกายณานวัดมังกรกมลาวาส เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพื้นที่ให้สร้างเมื่อปี 2414 ใช้เวลา 8 ปี จึงสร้างแล้วเสร็จเดิมชื่อวัดเล่งเน่ยยี่ ตั้งตามฮวงจุ้ยของจีน คำว่า เล่ง แปลว่า มังกร เน่ย แปลว่า ดอกบัว และยี่ แปลว่า วัด เป็นสังฆารามนิกายมหายานที่มีศิลปะงดงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
 
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อไทยว่า วัดมังกรกมลาวาส วัดนี้วางแปลนตามแบบวัดพุทธนิกายมหายาน การจัดวางวิหารถือตามแบบวัดหลวง มีรูปปั้นเทพเจ้า จำนวน 58 องค์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาของวัดมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การเสด็จพระราชดำเนินมาทรงถวายผ้าพระกฐิน, ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์วัตถุธรรม รวมถึงทอดพระเนตรวิหารภายในวัดกับทรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ