06 ธ.ค. 2562
165 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท
 
 
วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา 13 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางแมรี โจ เอ แบร์นาร์โด อารากน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ