06 ธ.ค. 2562
404 ครั้ง

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลประทานแก่ศพ 'พลเอกเปรม'

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบำเพ็ญพระกุศลประทานแก่ศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ
 
 
วันนี้ เวลา 15 นาฬิกา 55 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบำเพ็ญพระกุศลประทานแก่ศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลว สิริอายุ 99 ปี 
 
 
อนึ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 17 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 
 
 
ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้บำเพ็ญพระราชกุศลในการออกเมรุ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญโกศศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยเคลื่อนขบวนแห่เชิญโกศศพ จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ไปพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดเทพศิรินทราวาส และวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เก็บอัฐิ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ