06 ธ.ค. 2562
175 ครั้ง

องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนามพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในลำปาง-ลำพูน

องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดลำปาง และลำพูน 
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรในพื้นที่จังหวัดลำปาง และลำพูน ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาว วันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จำนวน 1 พันผืน และเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอเสริมงาม ที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสริมงาม จำนวน 997 ผืน เพื่อบรรเทาความหนาวให้แก่ราษฎร 
 
 
พร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรให้ได้รับทราบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎร ที่ไปรับผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน รวมทั้งได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ครอบครัวของราษฎรที่เป็นผู้พิการ และเป็นผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร และอำเภอเสริมงาม ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว จำนวน 6 ราย ต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
 
 
ตอนบ่าย องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรอำเภอบ้านธิ อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาว และขาดแคลนเครื่องกันหนาว จำนวน 1 พัน 997 ผืน ณ หอประชุมอำเภอที่ว่าการอำเภอบ้านธิ 
 
 
พร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรให้ได้รับทราบ ตลอดจนได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอบ้านธิ จำนวน 3 ราย สร้างความปลาบปลื้มแก่ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง
 
 
วันเดียวกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ไปประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุทกภัย และผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จากนั้น ได้ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอระแงะ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย จำนวน 1 พัน 198 ชุด และเชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส จำนวน 798 ชุด 
 
 
โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยให้ได้รับทราบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎร ที่ไปรับถุงพระราชทานด้วย
 
 
จากนั้น องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย พร้อมกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ จำนวน 4 ราย ซึ่งต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ