07 ธ.ค. 2562
3,987 ครั้ง

ศธ.ทลายข้อจำกัดพลิกโฉมการศึกษานอกระบบ ภายใต้นโยบาย กศน. WOW

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งทลายข้อจำกัดทางด้านการศึกษา ด้วยการพลิกโฉมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่า กศน. ภายใต้นโยบาย กศน. WOW
 
กศน. WOW คือการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนที่ดีแก่คนทุกช่วงวัยในทุกพื้นที่ โดยการพลิกโฉมการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยสู่ยุคดิจิทัลใน 6 เรื่อง 
 
ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า  กศน. WOW ประกอบด้วย 6 เรื่อง (6G) ได้แก่ 1) Good Teacher เพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน. 928 อัตรา เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัล ,Good Place  จะตั้งศูนย์ กศน.ต้นแบบที่ดีเยี่ยม 5 อย่าง ใน 928 อำเภอ พร้อมให้บริการ Digital Library และ e-Book ,Good Activity Digital Platform พัฒนาการศึกษาแบบออนไลน์ที่เข้าถึงทุกที่ทุกเวลา พร้อมพัฒนาหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ และหลักสูตรระยะสั้นรองรับ New S-Curve , Good Partnership มีเครือข่ายที่ดีทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน, Good Innovation การจัดการความรู้นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน. และ  Good Learning Center ศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยในชุมชน โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่โรงเรียนที่ถูกควบรวม
 
การจัดการศึกษาของ กศน. จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมาย หรือใครก็ตามโดยมีนโยบายว่าใครอยากเรียนกต้องได้เรียน ปละยังเร่งพัฒนาระบบการจัดการศึกษาออนไลน์ ให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
 
คุณยุวนิตย ประสงค์สุข  ผู้อำนวยการ กศน.เขตประทุมวัน กล่าวว่า  กศน. เราพร้อมที่จะรับทุกคนเข้าเรียน ให้ทุกคนได้มีความรุ้และสามารถดำรงตนอยู่ได้ ทั้งนี้ กศน. ยินดีที่จะให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนช่วยเหลือ ซึ่งถือว่า  กศน.จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็เรียนรู้ตลอดชีวิต
 
นอกจากนนี้  กศน. ยังเร่งพัฒนาระบบการจัดการศึกษาออนไลน์ให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งหากดำเนินการได้เติมรู้แบบสามารถทลายข้อกำจัดทางการศึกษา ให้ทุกคนได้สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา สามารถพัฒนาตนเองได้ตามความต้องการและสามารถต้อยอดได้ในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการศึกษานอกระบบ ที่ก้าวข้ามผ่านรูปแบบการศึกษาแบบเดิม ๆ ซึ่งใครเห็นก็ต้องร้อง WOW 
 
 
รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/WMlzCfTNa8U
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ