07 ธ.ค. 2562
267 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานวันดินโลก ปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน วันดินโลกปี 2562 ภายใต้แนวคิด Stop Soil Erosion, Save our Future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน 
 
 
วันนี้ เวลา 15 นาฬิกา14นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 
 
ทรงเปิดงาน วันดินโลกปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Stop Soil Erosion, Save our Future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน ซึ่งองค์การสหประชาชาติ มีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก ในส่วนของประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ในฐานะหน่วยงานหลักในการผลักดันการจัดตั้งวันดินโลก 5 ธันวาคม ได้จัดงานวันดินโลก พร้อมกับประเทศสมาชิกอื่นๆ อีกกว่า 200 ประเทศ 
 
 
โดยจัดมาตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา จนถึงปี 2562 นับเป็นปีที่ 8 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้านทรัพยากรดิน สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดินต่อการพัฒนาด้านการเกษตร และสร้างความมั่นคงทางอาหารโลกมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ 
 
 
ในการนี้ พระราชทานเหรียญรางวัล คิง ภูมิพล เวิล์ด ซอย เดย์ อวอร์ด แก่ นายเอสติบาน โลเรีย โซลาโน จากหน่วยงาน คอสตา ริกัน ซอย ไซแอนส แอดโซซิเอชั่น สาธารณรัฐ คอสตาริกา ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่ดำเนินงานด้านการจัดการดิน สำหรับปีนี้มีรายชื่อผู้เสนอเข้าชิงรางวัล จำนวน 34 ราย จากทั่วโลก และหน่วยงานจากประเทศไทย 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน และ โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด 
 
 
โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมเกษตรกรที่มาจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย และพระราชทานรางวัลภาพวาดบนกระดานดำหัวข้อ 'Stop Soil Erosion, Save our Future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน' แก่นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ พร้อมกับทอดพระเนตรภาพวาดบนกระดานดำและภาพถ่ายกิจกรรมดินโลก 
 
 
งานวันดินโลกปี 2562 จัดขึ้น ที่ศูนย์รักษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 5 -8 ธันวาคม 2562
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ