07 ธ.ค. 2562
454 ครั้ง

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงบำพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 
 
 
วันนี้ เวลา 8 นาฬิกา 55 นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออก ณ บริเวณหน้าพระตำหนักพัชราภิรมย์ วังศุโขทัย ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2562 
 
 
ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย แล้วทรงบาตรพระสงฆ์ 10 รูป จากนั้น ทรงกล่าวคำถวายสังฆทาน และทรงประเคนผ้าไตร ถวายแด่พระสงฆ์ 10 รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชันษา 41 ปี 
 
 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ ซึ่งก่อประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาตินานัปการ ทั้งในด้านสาธารณกุศล ,ด้านกฎหมาย ทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง 
 
 
นับได้ว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ จึงได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา ขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562
 
 
ต่อจากนั้นเสด็จไปยังท่าวาสุกรี ในการนี้ ทรงไถ่ชีวิตโค จำนวน 1 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์จัดถวาย เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เพื่อนำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยจะนำไปให้ความช่วยเหลือแก่นางประคอง กุสุมาลย์ เกษตรกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำไปเลี้ยง และใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
 
 
จากนั้น ทรงปล่อยนกปรอดหัวโขน จำนวน 42 ตัว ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวาย เพื่อเป็นการบำเพ็ญพระกุศล และสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ต่อจากนั้น เสด็จไปยังศาลาท่าน้ำ ทรงปล่อยปลาดุก และเต่าส่วนพระองค์ อย่างละ 42 ตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับเต่าจะนำไปปล่อยในสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป 
 
 
พร้อมกันนี้ ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย 9 ชนิด ซึ่งกรมประมงจัดถวาย เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ
 
 
เมื่อเสด็จกลับถึงพระตำหนักพัชราภิรมย์ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระรูปสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี พร้อมทั้ง พระราชทานพระวโรกาสให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง นำผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์ฯ เฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ และทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสดังกล่าว 
 
 
และที่อาคารกองงานส่วนพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ,ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ,พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ,พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญแจกันดอกไม้ไปถวาย รวมทั้งท่านผู้หญิงพลอยไพลิน และท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน 
 
 
นอกจากนี้คณะบุคคลต่างๆ อาทิ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ,ชมรมนักเรียนเก่าราชินีบน ,ชมรมรักพ่อหลวง ,นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ,ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และคณะ ,ชมรมผู้รู้คุณะแผ่นดิน ตลอดจนผู้แทนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องต่างๆ นำแจกันดอกไม้ไปลงนามถวายพระพรด้วย 
 
 
เวลา 10 นาฬิกา 20 นาที เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระวโรกาสให้ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี นำคณะองคมนตรี เฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2562 
 
 
จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ประธานวุฒธิสภา ประธานศาลฎีกา อัยการสูงสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 49 คณะ เฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ อาทิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะกรรมการคณะนักศึกษา บ.ย.ส. รุ่นที่ 16 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ , มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ,สมาคมนักเรียนเก่าจิตรลดา โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 ถึง 3 ,โรงเรียนมัธยมสิริวัณณวรี 1 ถึง 3 ,โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ