07 ธ.ค. 2562
191 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 'ขัตติยนารีแห่งสยาม'

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถ และพระจริยวัตรอันงดงาม เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน สมดั่งที่ทรงเป็น 'ขัตติยนารีแห่งสยาม'

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ